Onze zakelijke integriteit

Belangenverstrengeling vermijden

Wij verwachten van medewerkers dat zij elke situatie vermijden waarin hun persoonlijke belangen zouden kunnen conflicteren met die van JTI.

Wat betekent dit voor JTI?

Belangenverstrengeling kan medewerkers ertoe brengen beslissingen te nemen die niet in het belang zijn van JTI en de reputatie van ons bedrijf en die van henzelf negatief kunnen beïnvloeden.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik vermijd situaties waarin sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.

Ik laat mijn persoonlijke belangen de beslissingen die ik namens JTI neem niet beïnvloeden. Ik maak alle familie- en persoonlijke relaties die mijn beslissingen op het werk kunnen beïnvloeden bekend.

Buiten het werk laat ik mij met geen enkele activiteit in die de zakelijke belangen van JTI zou kunnen ondermijnen.

Ik houd ook de mogelijke belangenverstrengeling die zich kan voordoen bij het uitwisselen van giften, gastheerschap of entertainment in het achterhoofd.

Wanneer een belangenverstrengeling onvermijdbaar is, geeft ik dit direct op om mijzelf en JTI te beschermen.

Als manager is het mijn plicht elke belangenverstrengeling die door een lid van mijn team wordt gemeld, aan te pakken met behulp van de Human Resources en Compliance teams.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Business partners dienen elke situatie die een belangenverstrengeling tot gevolg kan hebben, te vermijden. Elke mogelijke belangenverstrengeling met JTI dient via onebehavior@jti.com te worden gerapporteerd.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal voorbeelden van mogelijke belangenverstrengeling:

  • Mijn broer solliciteert naar een functie bij JTI en ik maak onderdeel uit van de besluitvormingsprocedure.
  • Een leverancier doet een offerte voor een contract bij JTI waarbij ik onderdeel uitmaak van het goedkeuringsproces en hij heeft mij een gratis weekend in een luxehotel aangeboden.
  • Om wat extra inkomsten te verdienen, heb ik mij aangemeld om buiten mijn kantooruren onderzoek te doen bij een start-up die zich bezighoudt met technologische ontwikkelingen die zullen worden gebruikt binnen de tabaksindustrie.

Meer weten