Onze zakelijke integriteit

Het meewerken aan verzoeken om informatie van de overheid

Wij geven onze volledige medewerking aan verzoeken om informatie en onderzoeken van de overheid.

Wat betekent dit voor JTI?

Van tijd tot tijd verlangen de autoriteiten informatie die betrekking heeft op verschillende aspecten van onze bedrijfsactiviteiten in verband met het uitgeven van vergunningen en goedkeurende verklaringen om ervoor te zorgen dat JTI op een verantwoorde manier te werk gaat.

Soms kunnen de autoriteiten ook onaangekondigde bezoeken afleggen, ook wel 'Dawn Raids' genoemd.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik dien altijd eerlijke en juiste informatie te geven, of dergelijke informatie toegankelijk te maken. Gedurende lokatiebezoeken dienen de beambten te allen tijde begeleid te worden door een medewerker die daartoe is aangewezen door een juridische vertegenwoordiger.

Als ik een onaangekondigd verzoek om informatie of een bezoek ontvang, volg ik de lokale Dawn Raid richtlijnen en zorg ik ervoor dat de lokale Dawn Raid coördinator of de lokale of regionale juridische adviseur onmiddellijk wordt geïnformeerd. De specifieke rol van Dawn Raid coördinatoren wordt beschreven in de Dawn Raid richtlijnen.

Wat is de rol van Dawn Raid coördinatoren?

Een Dawn Raid kan zich op elk moment voordoen. Dawn Raid coördinatoren zijn de belangrijkste contactpersonen in een dergelijke situatie. We moeten op elk moment voorbereid zijn op dergelijke bezoeken en ervoor zorgen dat alle andere betrokkenen - receptionisten, IT-medewerkers, andere leden van het Dawn Raid team of medewerkers in het algemeen - over de informatie beschikken die zij nodig hebben en voorbereid zijn.

Meer weten