Onze zakelijke integriteit

Omkoping en corruptie tegengaan

Wij tolereren geen omkoping en corruptie in welke vorm dan ook.

Wat betekent dit voor JTI?

Wij streven ernaar integer te handelen bij al onze activiteiten en hanteren een zero-tolerance benadering ten aanzien van omkoping en corruptie in alle landen waarin wij actief zijn.

Omkoping omvat het geven of ontvangen van iets van waarde (meestal geld) waar een zakelijk voordeel tegenover staat. Corruptie is het misbruik van macht voor persoonlijk gewin.

Faciliterende betalingen zijn een vorm van omkoping en omvatten meestal kleine giften of betalingen aan ambtenaren voor het uitvoeren of sneller afhandelen van een routinedienst.

Handelen in strijd met omkopings- en corruptiewetgeving kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek en vervolging, alsmede in mogelijke financiële straffen voor JTI en de daarbij betrokken medewerkers.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik neem niet deel aan enige vorm van omkoping of corruptie. Met name wanneer ik steekpenningen of een faciliterende betaling krijg aangeboden, weiger ik deze en meld ik dit onmiddellijk bij mijn lokale of regionale raadsman of een lid van het Compliance team.

Ik denk ook altijd aan de mogelijke risico’s verbonden aan giften, gastheerschap, entertainment, donaties aan overheidsinstanties, goede doelen en sponsoring.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van al onze business partners, waaronder zij die zijn aangesteld om namens ons te handelen, dat zij ons zero-tolerance standpunt ten aanzien van omkoping en corruptie volledig naleven als voorwaarde om zaken te kunnen doen met JTI.

JTI mag een overeenkomst met elke business partner beëindigen waarvan bekend wordt dat deze betrokken is geweest bij enige vorm van omkoping of corruptie.

Onze waarden in de praktijk brengen

“Ik ontving herhaalde telefoontjes en e-mails van de verkoopvertegenwoordiger van een toekomstige leverancier. Ik vertelde hem dat de producten die hij voorstelde, niet voldeden aan onze specificaties. Hij belde wederom, en suggereerde dat hij bereid zou zijn mij een extra 5% als 'persoonlijke commissie' te betalen als JTI zijn aanbod zou accepteren. Ik vertelde hem dat dergelijke praktijken niet overeenkomstig onze waarden en gedragscode zijn en vroeg hem JTI niet meer te bellen. Ik heb onmiddellijk mijn manager geïnformeerd.”

Een PPO-medewerker

Meer weten