Onze zakelijke integriteit

Externe communicatie managen

Terwijl uitsluitend daartoe bevoegde vertegenwoordigers namens JTI met journalisten in contact mogen treden, worden alle medewerkers aangemoedigd zich op sociale media uit te laten over onze activiteiten.

Wat betekent dit voor JTI?

Uitsluitend het hogere management van JTI, de lokale General Managers en de daartoe bevoegde lokale, regionale en wereldwijde Corporate Development vertegenwoordigers mogen met journalisten praten.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik ben voorzichtig waar het gaat om het delen van informatie over JTI op sociale media, en verwijs altijd alleen naar informatie die het bedrijf ter beschikking heeft gesteld en openbaar is.

Ik post of deel geen vertrouwelijke informatie over JTI op sociale media websites, blogs of chatgroepen.

Algemeen geldt dat als ik niet wil dat iets op de voorpagina van een landelijke krant verschijnt, ik dit niet op sociale media of op een ander openbaar forum moet posten of delen.

Do’s en Don’t’s van sociale media

  • DO - Ik ben voorzichtig waar het gaat om het delen van informatie over JTI op sociale media, en verwijs altijd alleen naar informatie die het bedrijf ter beschikking heeft gesteld en openbaar is.
  • DO - Maak duidelijk dat jouw meningen persoonlijk zijn.
  • DON'T – Post geen vertrouwelijke informatie op sociale media websites.
  • DON'T - Probeer zelf geen tabaksproducten van JTI op sociale media te promoten.

Meer weten