Onze zakelijke integriteit

Handel met voorkennis voorkomen

Werknemers dienen zich onder geen enkele omstandigheid in te laten met handel met voorkennis.

Wat betekent dit voor JTI?

Handel met voorkennis is het gebruik van voorkennis voor persoonlijk gewin of dat van een derde. Het kan ook verwijzen naar een aanbeveling op basis van voorkennis. Voorkennis is elke niet-openbare informatie die, indien openbaar gemaakt, een significant effect kan hebben op de prijs van de effecten van een bedrijf. Voorkennis kan omvatten: vertrouwelijke financiële resultaten, verklaring van dividend, uitgifte of inkoop van aandelen, plannen voor een grote uitbreiding, en beoogde fusies of overnames.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik koop en verkoop geen effecten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties of aandelenopties) terwijl ik over voorkennis beschik, en ik adviseer ook anderen niet om effecten te kopen of verkopen. Ik deel geen voorkennis met derden tenzij ik daartoe gemachtigd ben.

Als ik erachter kom dat een collega of een medewerker van een business partner probeert voorkennis te verkrijgen zonder dat hij of zij een redelijke verklaring geeft voor dat verzoek, rapporteer ik dit onmiddellijk aan de CFO of een lid van het Compliance team.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal situaties die een risico op handel met voorkennis kunnen betekenen:

  • Een lid van het Business Development team wil graag aandelen kopen in een mogelijke doelvennootschap.
  • Een medewerker van het Finance team heeft toegang tot financiële informatie van JT die niet door JT openbaar is gemaakt en wil zijn/haar JT-aandelen verkopen.
  • Mijn man wil een aantal JT-aandelen kopen en heeft mij gevraagd naar de financiële resultaten van de Groep die nog bekendgemaakt moeten worden.

Meer weten