Onze zakelijke integriteit

Bedrijfsgegevens rapporteren en vastleggen

Onze activiteiten gaan uit van een waarheidsgetrouwe, eerlijke, stipte en accurate administratie als ondersteuning van onze besluitvorming, ter bescherming van onze reputatie, het promoten van operationele efficiency en om te voldoen aan de juridische verplichtingen en verplichtingen op het gebied van regelgeving.

Wat betekent dit voor JTI?

De bedrijfsgegevens omvat financiële en operationele gegevens, persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, notulen van vergaderingen, businessplannen, prognoses en analyses.

Bedrijfsadministratie en financiële gegevens zijn essentieel voor onze bedrijfsvoering en binnen onze relaties met aandeelhouders, business partners, overheden en overige stakeholders.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik zorg ervoor dat alle documentatie vertrouwelijk en veilig blijft en teruggevonden kan worden, en ik respecteer de toepasselijke wet- en regelgeving bij het bewaren of verwijderen daarvan.

Als ik betrokken ben bij financiële rapportages of de administratie van ons bedrijf, leef ik de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen na en zorg ik ervoor dat de administratie accuraat, veilig en goed gedocumenteerd is.

Als ik een rapportagefout heb gemaakt of iets niet heb gerapporteerd dat de integriteit en betrouwbaarheid van bedrijfsgegevens zou kunnen ondermijnen, rapporteer ik dat onmiddellijk aan de CFO, de Corporate Controller of mijn lijnmanager.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal voorbeelden van mogelijke zorgen op het gebied van financiële rapportage:

  • Het rapporteren van niet-verdiende inkomsten of niet-gedane uitgaven
  • Het nalaten overlopende activa of passiva te boeken voor uitgaven die in het lopende boekjaar zijn gedaan.

Meer weten