Onze zakelijke integriteit

Economische sancties en exportcontroles respecteren

Wij doen er alles aan de toepasselijke economische sancties en exportcontroles na te leven.

Wat betekent dit voor JTI?

Economische sancties en exportcontroles kunnen het zakelijke verkeer met bepaalde personen, entiteiten of landen beperken of verbieden. Deze kunnen ook de export of import van bepaalde goederen of diensten beperken of verbieden. De straffen voor het niet-naleven van sancties en exportcontroles, zelfs indien dit onbedoeld is, kunnen zwaar zijn, zowel voor JTI zelf als voor zijn medewerkers.

Wij hebben een beleid opgesteld en procedures voorzien om ervoor te zorgen dat geen van onze bedrijfsonderdelen en medewerkers zich met een verboden transactie inlaten.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik ben ervoor verantwoordelijk om mijzelf vertrouwd te maken met JTI's Global Economic Sanctions policy en dit na te leven, en alle sancties en exportcontroles die op mij of op de JTI-entiteit waarvoor ik werk, van toepassing zijn, te respecteren.

Voor zakelijke transacties waarbij landen, producten en diensten waartegen of waarvoor een embargo is ingesteld en landen, producten en diensten met een hoog risico, vraag ik om de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van mijn regionale juridisch adviseur, lokale juridisch adviseur of de Sanctions Officer.

Als ik mij zorgen maak over een mogelijke sanctie of exportcontrolerisico, stel ik mijn regionale juridisch adviseur of de Sanctions Officer hiervan onmiddellijk in kennis.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Wij verwachten van onze business partners dat zij alle toepasselijke sancties en exportcontroles naleven, alsmede JTI's leveranciersstandaarden.

Op welke situaties kan dit betrekking hebben?

Hier volgt een aantal situaties waarbij economische sancties mogelijk geschonden zouden kunnen worden:

  • Als Amerikaans staatsburger of houder van een green card sta ik op de lijst als iemand die BAP's/Memo's goedkeurt voor een project dat betrekking heeft op een land dat onder embargo van de VS staat.
  • Ik wil een leverancier die goederen levert aan een land onder embargo van de VS in US dollars betalen
  • Ik wil een laser die kan worden gebruikt voor civiele of militaire doeleinden naar een fabriek van JTI opsturen, maar ik heb niet gecontroleerd of hier een exportvergunning voor nodig is.

Meer weten