Onze zakelijke integriteit

Bedrijfsactiva zekerstellen

De bedrijfsactiva van JTI zijn van cruciaal belang voor het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen. Wij gaan op een verantwoorde en respectvolle manier om met de bedrijfsactiva van JTI en die van anderen. Wij zorgen ervoor dat onze bedrijfsactiva op een correcte manier worden verworven, behouden, beschermd en van de hand gedaan.

Wat betekent dit voor JTI?

Bedrijfsactiva omvatten machines en apparatuur, IT-apparaten en toestellen, producten en productiematerialen, intellectuele eigendom ('IE') en bedrijfsgegevens.

Misbruik, niet-beschikbaarheid en het haperen van bedrijfsactiva kan onze activiteiten ontregelen en kan financieel verlies en reputatieschade tot gevolg hebben.

Onze IE is met name waardevol aangezien het helpt onze producten en diensten te onderscheiden en ons concurrentievoordeel te behouden. Alle uitvindingen, ideeën en concepten die door onze medewerkers gedurende hun dienstverband voor JTI zijn ontwikkeld, zijn eigendom van het bedrijf en dienen niet privé verhandeld te worden.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Het is mijn plicht de bedrijfsactiva die mij zijn toevertrouwd te beschermen tegen diefstal, misbruik en verspilling.

Ik gebruik de bedrijfsactiva in overeenstemming met het beleid en de procedures van JTI en gebruik deze niet voor persoonlijk gewin. Ik deel geen bedrijfsactiva, waaronder de intellectuele eigendom, met derden zonder hiertoe van tevoren gemachtigd te zijn. Ik verkrijg en gebruik activa of de intellectuele eigendom van derden nooit en te nimmer op een oneigenlijke wijze zonder de juiste vergunning of goedkeuring.

Op elk moment dat ik overweeg een contract met een leverancier af te sluiten voor de hosting of het onderhoud van digitale bedrijfsgegevens, betrek ik het IT-team erbij. Hierdoor kunnen zij ervoor zorgen dat onze data veilig zijn.

Ik ben mij bewust van de waarde en de kwetsbaarheid van de digitale gegevens van JTI en volg de i-secure code om het risico op diefstal of verlies zo klein mogelijk te houden.

Als ik twijfels heb over het juiste gebruik van een IT-hulpmiddel, vraag ik de Global Service Desk (‘GSD’) om ondersteuning. Als ik een fout maak, meld ik dit direct.

Onthoud de belangrijkste principes van de i-secure code:

  • Ik bescherm mijn online bezit
  • Ik denk na vóór elke muisklik
  • Ik deel gegevens op een veilige manier
  • Als ik vragen heb, stel ik deze dan aan een deskundige door contact op te nemen met mijn IT-team, GSD of door een mail te sturen naar information.security@JTI.com

Meer weten