Integritatea noastră în afaceri

Raportarea și înregistrarea datelor Companiei

Afacerea noastră se bazează pe evidențe corecte, oneste și complete, efectuate la timp, care sprijină procesul de luare a deciziilor, ne protejează reputația, promovează eficiența operațională și susțin îndeplinirea obligațiilor și reglementărilor legale.

Ce înseamnă pentru JTI?

Registrele Companiei cuprind date financiare și operaționale, date cu caracter personale și confidențiale, procese verbale ale ședințelor, planuri de afaceri, previziuni și analize.
Evidențele financiare și comerciale sunt esențiale pentru desfășurarea operațiunilor noastre comerciale și pentru respectarea angajamentului față de acționari, partenerii de afaceri, autorități și alte părți interesate.

Ce înseamnă pentru mine, ca angajat?

Mă asigur ca evidențele sunt păstrate în condiții de confidențialitate și siguranță și pot fi recuperate și că se respectă legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește păstrarea și eliminarea acestora.

Dacă sunt implicat în raportarea financiară sau în păstrarea evidențelor, mă conformez principiilor de contabilitate general acceptate și mă asigur că evidențele sunt corecte, sigure și documentate în mod corespunzător.
Dacă am efectuat o eroare de raportare sau am omis să raportez un aspect care ar putea afecta integritatea și credibilitatea evidențelor companiei, raportez imediat acest lucru către Directorul Financiar, Corporate Controller sau managerului meu direct.

În ce situații se aplică?

Câteva exemple de îngrijorări legate de raportarea financiară:

  • Raportarea unor venituri care nu au fost obținute sau a unor cheltuieli care nu au fost efectuate.
  • Necapitalizarea cheltuielilor efectuate în cursul exercițiului financiar curent

Aflati mai multe