Integritatea noastră în afaceri

Protectia datelor cu caracter personal și a confidențialității

Ne asigurăm că vom colecta, utiliza și păstra datele cu caracter personal în mod legal și în condiții de siguranță. Aplicăm aceeași diligență în ceea ce privește propriile date confidențiale.

Ce înseamnă pentru JTI?

În cursul operațiunilor noastre, colectăm și gestionăm date cu caracter personal referitoare la angajații noștri, partenerii de afaceri și alte părți interesate. Avem datoria de a trata aceste informații cu grijă și confidențialitate și de a lucra exclusiv cu datele care sunt necesare pentru funcționarea eficientă a JTI.
De asemenea, generăm informații sensibile din punct de vedere comercial despre Compania noastră, ceea ce necesită același nivel de diligență.
Dezvăluirea ilegală sau neautorizată a datelor cu caracter personal sau informațiilor confidențiale poate dăuna reputației noastre și ne poate afecta negativ afacerea.

Ce înseamnă pentru mine ca angajat?

Acționez cu grijă atunci când lucrez cu date cu caracter personal. Protejez întotdeauna datele cu caracter personal ale persoanelor implicate și utilizez informațiile în mod legal.

Sunt deosebit de precaut atunci când intenționez să distribui date cu caracter personal. Fac acest lucru numai dacă există un motiv comercial legitim. Dacă am dubii, solicit îndrumare din partea Consilierului Juridic local sau regional.

Utilizez exclusiv soluții IT sigure și aprobate de JTI pentru a stoca și a distribui informațiile confidențiale și datele cu caracter personale. Îmi păstrez dispozitivele și documentele în condiții de siguranță și folosesc parole puternice și sigure de accesare a sistemelor IT ale JTI, a paginilor web și a altor active ale companiei.
Acționez cu mai multă grijă atunci când lucrez în afara birourilor JTI pentru a mă asigura că persoanele neautorizate nu aud, nu văd și nu accesează accidental informațiile confidențiale sau parolele.
Dacă primesc informații confidențiale și nu sunt sigur de originea sau destinația acestora, vorbesc cu managerul meu direct. Nu răspund niciodată la mesaje suspecte care îmi solicită informații confidențiale și nu deschid link-uri sau atașamente cuprinse în astfel de mesaje.
Raportez imediat orice încălcare suspectată a confidențialității sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor către Consilierul Juridic local sau regional sau către un membru al echipei Compliance sau pentru Siguranța Informațiilor.

La ce informații se referă?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații de identificare a unei persoane, spre exemplu numele, adresa, datele de contact, numere de identificare personala, precum și date despre sănătatea, familia, conturile bancare sau locul de muncă al acestora.

Informațiile confidențiale includ informații referitoare la operațiunile și produsele noastre, planurile de afaceri, partenerii de afaceri, care odată dezvăluite ar putea dăuna afacerii sau reputației JTI.

Aflati mai multe