Naš poslovni integritet

Pokloni, gostoprimstvo i ugošćavanje trećih lica (GHE)

Ne podstičemo razmenu poklona, gostoprimstvo i ugošćavanje trećih lica, ali jasno nam je da su povremeni slučajevi ovakve razmene uobičajena poslovna praksa.

Šta to znači za JTI?

Poklon je svaka stvar koja ima vrednost i koja se primi bez novčane nadoknade zauzvrat. Gostoprimstvo i ugošćavanje trećih lica podrazumevaju plaćene događaje, smeštaj, obroke i napitke.

Uvek smo dužni da budemo transparentni u slučajevima razmene poklona, gostoprimstva i ugošćavanja trećih lica jer u suprotnom to može da izgleda kao mito ili sukob interesa.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vodim se principima za razmenu poklona, gostoprimstvo i ugošćavanje trećih lica pre nego što ponudim ili pristanem na bilo koji oblik takve razmene.

Ne dozvoljavam da razmena poklona, gostoprimtsvo i zabava utiču na moje poslovne odluke.

Svaki poklon, gostoprimstvo ili ugošćavanje trećih lica razmenjeni sa državnim službenikom ili organizacijom – bez obzira na vrednost – moraju da budu odobreni.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da poslovni partneri koji su ovlašćeni da deluju u naše ime poštuju naše principe u vezi sa poklonima, gostoprimstvom i ugošćavanjem trećih lica i da traže prethodno odobrenje za svaku razmenu istih.

Prema našim principima za poklone, gostoprimstvo i ugošćavanje trećih lica, navedeni moraju da:

  1. budu u skladu sa važećim zakonima i lokalnim običajima.
  2. budu u razumnoj meri i proporcionalni, povremeni i primereni.
  3. ne stvaraju sukob interesa između zaposlenih i trećih lica.
  4. ne daju se ili primaju radi sticanja neregularne prednosti ili radi nagrađivanja ili podsticanja neregularnog učinka.
  5. ne budu gotovina, vaučeri ili kuponi koji mogu da se zamene za gotovinu.
  6. budu potpuno obelodanjeni u svrhu odobravanja. Obelodanjivanje mora da otkriva svrhu, punu cenu i sve učesnike, uključujući i zaposlene kompanije JTI.

Saznaj više