Naš poslovni integritet

Upravljanje eksternim komunikacijama

Samo ovlašćeni predstavnici mogu da komuniciraju sa novinarima u ime kompanije JTI, ali podstičemo sve zaposlene da se angažuju na društvenim mrežama u vezi sa našim poslovanjem.

Šta to znači za JTI?

Samo viši rukovodioci, generalni direktori i ovlašćeni predstavnici lokalnih, regionalnih i globalnih Odeljenja za korporativni razvoj mogu da razgovaraju sa novinarima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Pažljivo postupam pri razmeni informacija o kompaniji JTI na društvenim mrežama i služim se samo informacijama koje je pružila kompanija i koje su javno dostupne.

Ne objavljujem niti delim poverljive informacije o kompaniji JTI na društvenim mrežama, blogovima i forumima.

Vodim se uopštenim pravilom da ako ne želim nešto da vidim na naslovnoj strani novina, ne treba to da objavljujem ili delim na društvenim mrežama ili drugim javnim platformama.

Pravila za društvene mreže

  • DA - Delite objave i otvorena radna mesta sa ličnim kontaktima objavljena putem poslovnih kanala kompanije JTI.
  • DA - Jasno naznačite da su mišljenja vaša lična.
  • NE - Ne objavljujte poverljive informacije na društvenim mrežama.
  • NE - Trudite se da ne promovišete duvanske proizvode kompanije JTI na društvenim mrežama.

Saznaj više