Naš poslovni integritet

Sprečavanje insajderskog poslovanja

Zaposleni ne smeju da se bave insajderskim poslovanjem u bilo kojim okolnostima.

Šta to znači za JTI?

Insajdersko poslovanje je korišćenje povlašćenih informacija iz kompanije zarad lične koristi ili koristi trećeg lica. Može da se odnosi i na preporuku zasnovanu na povlašćenim informacijama. Povlašćene informacije su sve nejavne informacije koje bi – kada bi se obelodanile – mogle da značajno utiču na cenu hartija od vrednosti kompanije.

Povlašćene informacije mogu da uključuju poverljive finansijske rezultate, deklaracije o dividendama, otkupljivanje akcija, planove za veliko širenje i predložena pripajanja, akvizicije ili preuzimanja.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ne kupujem niti prodajem nikakve hartije od vrednosti (npr. akcije, obveznice ili deoničke opcije) dok posedujem povlašćene informacije, niti preporučujem drugima da kupuju ili prodaju hartije od vrednosti. Ne delim povlašćene informacije sa trećim licima, osim ako imam ovlašćenje za to.

Ako saznam da kolega ili zaposleni poslovnog partnera pokušava da dobije povlašćene informacije bez pružanja razumnog objašnjenja, odmah to prijavljujem finansijskom direktoru ili članu Odeljenja za usaglašavanje ponašanja zaposlenih sa Pravilima ponašanja.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko situacija koje mogu da predstavljaju rizik od insajderskog poslovanja:

  • Član tima za poslovni razvoj želi da kupi akcije u kompaniji koju JTI razmatra da kupi.
  • Zaposleni iz Odeljenja finansija ima pristup finansijskim informacijama JT Grupe koje Grupa nije javno obelodanila i želi da proda svoje JT akcije.
  • Moj muž želi da kupi akcije JT Grupe i pitao me je za finansijske rezultate Grupe koji tek treba da budu objavljeni.

Saznaj više