Naš poslovni integritet

Izveštavanje i evidentiranje kompanijskih podataka

Naša kompanija se oslanja na istinito, ispravno, blagovremeno i precizno vođenje evidencije, koja je sastavni deo donošenja odluka, čuvanja ugleda, promovisanja operativne efikasnosti i ispunjavanja zakonskih i regulatornih obaveza.

Šta to znači za JTI?

Kompanijska evidencija uključuje finansijske i operativne podatke, lične i poverljive informacije, evidencije sastanaka, poslovne planove, prognoze i analize.

Poslovna i finansijska evidencija je od suštinskog značaja za naše poslovanje i angažovanje sa akcionarima, poslovnim partnerima, vladama i drugim interesentima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vodim računa o poverljivosti, bezbednosti i raspoloživosti evidencije i poštujem važeće zakone i propise pri njenom održavanju i uništavanju.

Ako učestvujem u finansijskom izveštavanju ili vođenju evidencije u kompaniji, pridržavam se opšteprihvaćenih računovodstvenih principa i osiguravam preciznost, bezbednost i odgovarajuće dokumentovanje evidencije.

Ako sam napravio grešku u izveštavanju ili nisam prijavio nešto što bi moglo da ugrozi integritet i pouzdanost kompanijske evidencije, odmah to prijavljujem finansijskom direktoru, korporativnom kontroloru ili svom linijskom menadžeru.

Na koje situacije to može da se odnosi?

Evo nekoliko primera u vezi sa finansijskim izveštavanjem:

  • Izveštavanje o prihodima koji nisu zarađeni ili nepostojećim troškovima.
  • Nepravilan obračun troškova u tekućoj izveštajnoj godini.

Saznaj više