Naš poslovni integritet

Poštovanje privatnosti i poverljivosti

Vodimo računa o tome da sakupljamo, koristimo i čuvamo lične podatke na zakonit i bezbedan način. Podjednako smo pažljivi i sa sopstvenim poverljivim podacima.

Šta to znači za JTI?

U okviru svog poslovanja prikupljamo i rukujemo ličnim informacijama o našim zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim interesentima. Dužni smo da postupamo pažljivo i poverljivo sa svim tim informacijama i da radimo samo sa podacima koji su neophodni za efikasno funkcionisanje kompanije JTI.

Takođe izrađujemo i poslovno osetljive informacije o kompaniji koje zahtevaju isti nivo pažnje.

Nezakonito ili neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka ili poverljivih informacija može da naškodi našem ugledu i negativno utiče na poslovanje.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Pažljivo koristim lične podatke. Uvek poštujem privatnost uključenih lica i koristim informacije na zakonit način.

Posebno pazim kada delim lične podatke. To radim samo ako postoji legitiman poslovni razlog. Ako imam nedumice, tražim savet od lokalnog ili regionalnog pravnog savetnika.

Koristim samo bezbedna i odobrena kompanijska IT rešenja za čuvanje i deljenje poverljivih i ličnih podataka. Čuvam svoje uređaje i dokumente na bezbedan način i koristim jake i sigurne lozinke za pristup kompanijskim IT sistemima, internet sajtovima i drugim kompanijskim sredstvima.

Posebno pazim kada radim van JTI prostorija da neovlašćena lica ne bi mogla da čuju, vide ili pristupe poverljivim informacijama ili lozinkama.

Ako dobijem poverljive informacije i nisam siguran u njihovo poreklo ili nameravanu svrhu, obraćam se svom menadžeru. Nikada ne odgovaram na sumnjive poruke u kojima se traže poverljive informacije i ne otvaram linkove ili priloge u takvim porukama.

Odmah prijavljujem svako potencijalno kršenje poverljivosti ili zloupotrebu informacija lokalnom ili regionalnom pravnom savetniku ili članu Odeljenja za usaglašavanje ponašanja zaposlenih sa Pravilima ponašanja ili IT tima.

Na koje informacije se to odnosi?

• Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na pojedince, npr. ime, adresa, kontakt informacije, identifikacioni brojevi, kao i informacije o zdravlju, porodici, finansijama ili poslu.
• Poverljive informacije obuhvataju informacije u vezi sa našim poslovanjem, proizvodima, poslovnim planovima i poslovnim partnerima koje bi – kada bi se otkrile – mogle da naškode poslovanju ili ugledu kompanije JTI.

Saznaj više