Vår affärsintegritet

Undvika intressekonflikter

Vi förväntar oss att våra anställda undviker situationer där deras personliga intressen kan komma i konflikt med JTI:s intressen.

Vad innebär detta för JTI?

Intressekonflikter kan få anställda att fatta beslut som inte ligger i JTI:s bästa intresse och kan ha negativt inverkan på företagets och deras eget rykte.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag undviker situationer där intressekonflikter kan uppstå.

Jag låter inte mina personliga intressen påverka de beslut jag fattar åt JTI. Jag informerar om alla familjeförhållanden eller personliga relationer som kan påverka mina beslut på jobbet.

Utanför arbetet ägnar jag mig inte åt någon aktivitet som kan undergräva eller konkurrera med JTI:s affärsintressen.

Jag tänker också på de eventuella intressekonflikter som kan uppstå vid utbyte av gåvor, representation eller underhållning.

Om en intressekonflikt är oundviklig informerar jag omedelbart om detta för att skydda mig själv och JTI.

Som chef är det min plikt att hantera eventuella intressekonflikter som tas upp av en medlem av mitt team, med stöd av HR- och Compliance-teamen.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Affärspartners måste undvika alla situationer som kan leda till en intressekonflikt. Alla eventuella intressekonflikter med JTI måste rapporteras via onebehavior@jti.com.

Vilka situationer kan detta gälla?

Här är några exempel på möjliga intressekonflikter:

  • Min bror söker en tjänst hos JTI och jag kommer att delta i beslutsprocessen.
  • En leverantör som lämnar ett anbud på ett kontrakt med JTI där jag ingår i godkännandeprocessen, har erbjudit mig en betald weekend på ett lyxigt hotell.
  • För att få lite extra inkomst har jag anmält mig till att forska utanför arbetstid hos ett nystartat företag som arbetar med utveckling av teknik för användning inom tobaksindustrin.

Ta reda på mer