Vår affärsintegritet

Samarbeta med myndighetsutredningar

Vi samarbetar fullt ut med myndighetsutredningar och undersökningar

Vad innebär detta för JTI?

Ibland kräver myndigheter information om olika aspekter av vår verksamhet för att kunna utfärda tillstånd och certifikat och se till att JTI sköter sina affärer på ett ansvarsfullt sätt.

Ibland kan myndigheterna också genomföra oanmälda besök, så kallade ”gryningsräder”.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag bör alltid tillhandahålla ärlig och korrekt information, eller göra sådan information tillgänglig. Vid besök på plats måste tjänstemän alltid åtföljas av en anställd som har utsetts av ett juridiskt ombud.

Om jag får en oanmäld begäran om information eller ett besök följer jag de lokala riktlinjerna för gryningsräder och säkerställer att den lokala samordnaren för gryningsräder eller den lokala eller regionala juristen omedelbart informeras. Den specifika rollen för samordnare för gryningsräder beskrivs i riktlinjerna för gryningsräder.

Vilken roll spelar samordnare för gryningsräder?

En gryningsräd kan inträffa när som helst. Samordnarna för gryningsräder är de viktigaste kontaktpersonerna i sådana situationer. Detta omfattar att ständigt vara beredd på sådana besök och se till att alla andra som kan beröras - receptionister, medlemmar av IT-avdelningen, andra medlemmar av teamet för gryningsräder eller anställda i allmänhet – har den information de behöver och är förberedda.

Ta reda på mer