Vår affärsintegritet

Utbyte av gåvor, representation och underhållning

Vi uppmuntrar inte utbyte av gåvor, representation och underhållning, men vi inser att enstaka fall av detta är vanlig affärspraxis.

Vad innebär detta för JTI?

En gåva är något av värde som ges eller tas emot utan betalning i gengäld. Representation och underhållning inkluderar avgiftsbelagda evenemang, boende, måltider och drycker.

Vi måste alltid vara öppna när vi utbyter gåvor, representation och underhållning, eftersom detta annars skulle kunna ses som en muta eller en intressekonflikt.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag följer principerna för gåvor, representation och underhållning innan jag erbjuder eller tar emot något sådant.

Jag låter inte utbyte av gåvor, representation och underhållning påverka mina affärsbeslut.

Alla gåvor, all representation och all underhållning som utbyts med en statlig tjänsteman eller organisation måste godkännas, oavsett värde.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Affärspartners som utses att agera för oss förväntas följa våra principer för gåvor, representation och underhållning och begära tillstånd innan utbytet.

Enligt våra principer gäller följande för gåvor, representation och underhållning:

  1. De måste följa gällande lagstiftning och lokal sedvänja.
  2. De måste vara rimliga och proportionerliga, tillfälliga och lämpliga.
  3. De får inte skapa en intressekonflikt mellan anställda och tredje part.
  4. De får inte ges eller tas emot för att erhålla en otillbörlig fördel, eller för att belöna eller främja olämpligt uppförande
  5. De får inte bestå av kontanter eller kuponger som kan bytas mot kontanter.
  6. De måste vara helt öppna för godkännande. Informationen måste ange syfte, hela kostnaden och samtliga deltagare, inklusive JTI-anställda.

Ta reda på mer