Vår affärsintegritet

Hantera extern kommunikation

Även om endast auktoriserade representanter får samverka med journalister på uppdrag av JTI, uppmuntras alla anställda att engagera sig i sociala medier som rör vår verksamhet.

Vad innebär detta för JTI?

Det är endast JTI:s högsta ledning, landschefer och auktoriserade lokala, regionala och globala Corporate Development-representanter som får tala med journalister.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag är försiktig med att dela information om JTI på sociala medier, och jag hänvisar endast till information som har tillhandahållits av företaget och finns allmänt tillgänglig.

Jag lägger inte ut eller delar konfidentiell information om JTI på sociala medier, bloggar eller chatforum.

En allmän regel är att om jag inte vill se något på framsidan av en rikstäckande tidning, bör jag inte posta eller dela det på sociala medier eller något annat offentligt forum.

Att göra och inte göra på sociala medier

  • OK ATT GÖRA – Dela inlägg och jobb i dina personliga nätverk som har publicerats av JTI:s affärskanaler.
  • OK ATT GÖRA – Var tydlig med att alla åsikter är dina egna
  • INTE OK ATT GÖRA – Dela konfidentiell information på sociala medier.
  • INTE OK ATT GÖRA – Personligen marknadsföra JTI:s tobaksprodukter på sociala medier

Ta reda på mer