Vår affärsintegritet

Förhindra insiderhandel

Anställda får inte under några omständigheter ägna sig åt insiderhandel.

Vad innebär detta för JTI?

Insiderhandel är användning av insiderinformation för personlig vinning eller för att gynna en tredje part. Det kan också avse en rekommendation som bygger på insiderinformation. Insiderinformation är all icke-offentlig information som, om den avslöjas, kan ha en väsentlig inverkan på kursen för ett företags värdepapper. Insiderinformation kan omfatta konfidentiella ekonomiska resultat, deklarationer om utdelningar, emissioner eller återköp av aktier, större expansionsplaner samt föreslagna fusioner, förvärv eller övertaganden.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag köper eller säljer inte några värdepapper (t. ex. aktier, obligationer eller aktieoptioner) medan jag är i besittning av insiderinformation, och jag rekommenderar inte heller andra att köpa eller sälja värdepapper. Jag delar inte insiderinformation med tredje part om jag inte har tillstånd att göra det.

Om jag blir medveten om att en kollega eller en anställd hos en affärspartner försöker få insiderinformation utan att ge en rimlig förklaring till denna begäran, rapporterar jag det omedelbart till vår Chief Financial Officer eller en medlem av Compliance-teamet.

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några situationer som kan innebära risk för insiderhandel:

  • En medlem av Business Development-teamet vill köpa aktier i ett företag som kan bli föremål för övertagande.
  • En anställd från Finance-teamet har tillgång till finansiell information för JT som inte har offentliggjorts av JT och vill sälja sina JT-aktier.
  • Min man vill köpa en del JT-aktier och har frågat mig om koncernens finansiella resultat som ännu inte har tillkännagivits.

Ta reda på mer