Vår affärsintegritet

Respektera ekonomiska sanktioner och exportkontroller

Vi åtar oss att följa tillämpliga ekonomiska sanktioner och exportkontroller.

Vad innebär detta för JTI?

Ekonomiska sanktioner och exportkontroller kan begränsa eller förbjuda affärsuppgörelser med vissa personer, enheter eller länder. De kan också begränsa eller förbjuda export eller import av vissa varor eller tjänster. Konsekvenserna av bristande efterlevnad av sanktioner och exportkontroller, även om det sker oavsiktligt, kan vara allvarliga för både JTI och dess anställda.

Vi har policyer och processer för att säkerställa att våra företag eller anställda inte deltar i förbjudna transaktioner.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag är ansvarig för att lära mig och följa JTI:s globala ekonomiska sanktionspolitik och för att respektera alla sanktioner och exportkontroller som gäller för mig eller den JTI-enhet som jag arbetar för.

För affärstransaktioner som omfattar handelsembargon och länder, produkter eller tjänster med hög risk söker jag skriftligt godkännande i förväg från min regionala chefsjurist, lokala jurist eller den sanktionsansvarige.

Om jag har frågor kring en möjlig sanktion eller exportkontrollrisk, meddelar jag min regionala chefsjurist, lokala jurist eller den sanktionsansvarige omedelbart.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Vi förväntar oss att våra affärspartners följer alla tillämpliga sanktioner och exportkontroller samt JTI:s leverantörsstandarder..

I vilka situationer kan detta gälla?

Här är några situationer där det finns risk att bryta mot ekonomiska sanktioner:

  • Som amerikansk medborgare eller innehavare av ett Green Card är jag listad som BAP/Memo-godkännare för ett projekt som rör ett land under amerikanskt embargo.
  • Jag vill betala en leverantör som levererar varor till ett land under embargo från USA i amerikanska dollar.
  • Jag vill skicka en laser som kan användas för civila eller militära ändamål till en JTI-fabrik, men har inte kontrollerat om det krävs någon exportlicens.

Ta reda på mer