Vår affärsintegritet

Respekt för integritet och konfidentialitet

Vi ser till att samla in, använda och lagra personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Vi tillämpar samma omsorg om våra egen konfidentiella information.

Vad innebär detta för JTI?

Inom hela vår verksamhet samlar vi in och hanterar personuppgifter om våra anställda, affärspartners och andra intressenter. Vi är skyldiga att behandla all sådan information omsorgsfullt och konfidentiellt och endast arbeta med uppgifter som är nödvändiga för att JTI ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt.

Vi producerar också affärskänslig information om vårt eget företag som kräver samma omsorg.

Olagligt eller otillåtet avslöjande av personuppgifter eller konfidentiell information kan skada vårt rykte och ha negativ inverkan på verksamheten.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag är försiktig när jag arbetar med personuppgifter. Jag respekterar alltid integriteten för de inblandade personerna och använder informationen på ett lagligt sätt.

Jag är särskilt försiktig när jag vill dela personuppgifter. Jag gör endast detta om det finns ett legitimt affärsskäl. Om jag är tveksam rådfrågar jag den lokala eller regionala juristen.

Jag använder endast säkra och godkända IT-lösningar från JTI för att lagra och dela konfidentiell information och personuppgifter. Jag skyddar mina enheter och dokument och använder ordentliga och säkra lösenord för åtkomst till JTI:s IT-system, webbplatser och andra företagstillgångar.

Jag är extra försiktig när jag arbetar utanför JTI:s lokaler för att säkerställa att obehöriga personer inte kan höra, se eller komma åt konfidentiell information eller lösenord.

Om jag tar emot konfidentiell information och är osäker på dess ursprung eller avsedda ändamål, talar jag med min chef. Jag svarar aldrig på misstänkta meddelanden som begär konfidentiell information och öppnar inte länkar eller bilagor som finns i sådana meddelanden.

Jag rapporterar omedelbart varje misstänkt brott mot vår integritetspolicy eller missbruk av information till min lokala eller regionala jurist, eller en medlem av Compliance- eller Information Security-teamen.

Vilken information avser detta?

Personuppgifter är all information om en individ, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer, samt uppgifter om hälsa, familj, ekonomi eller jobb.

Konfidentiell information omfattar information som rör vår verksamhet, produkter, affärsplaner och affärspartners, och som om den avslöjas kan skada JTI:s verksamhet eller rykte.

Ta reda på mer