Vår affärsintegritet

Skydda företagets tillgångar

JTI:s företagstillgångar är avgörande för att hjälpa oss uppfylla våra verksamhetsmål. Vi behandlar JTI:s företagstillgångar och tillgångar som tillhör andra ansvarsfullt och med respekt. Vi ser till att våra företagstillgångar anskaffas, hanteras, skyddas och avyttras på korrekt sätt.

Vad innebär detta för JTI?

Företagstillgångarna omfattar maskiner och utrustning, IT-utrustning, produkter och produktionsmaterial, immateriell egendom (IP) och företagsdata.

Missbruk, bristande tillgänglighet eller fel på företagstillgångarna kan störa vår verksamhet och resultera i ekonomiska förluster och skadat rykte.

Vår immateriella egendom är särskilt värdefull eftersom den hjälper oss att differentiera våra produkter och tjänster och bibehålla våra konkurrensfördelar. Alla uppfinningar, idéer och koncept som våra anställda utvecklar för JTI under deras anställning tillhör företaget och får inte handlas med privat.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag har en skyldighet att skydda företagets tillgångar som jag fått ansvar för från stöld, missbruk och slöseri.

Jag använder företagets tillgångar i enlighet med JTI:s policyer och rutiner och använder dem inte för personlig vinning. Jag delar inte företagets tillgångar, inklusive immateriell egendom, med en tredje part utan förhandstillstånd. Jag anskaffar eller använder aldrig otillbörligen tillgångar eller immateriell egendom som tillhör tredje part utan giltig licens eller godkännande.

När jag överväger att anlita en leverantör för att vara värd för eller sköta företagets digitala data, involverar jag IT-teamet. Därmed kan de se till att vår data är säkra.

Jag förstår värdet och sårbarheten hos JTI:s digitala data och följer i-Secure-kodexen för att minimera risken för stöld eller förlust.

Om jag tvivlar på att en IT-resurs används på rätt sätt ber jag GSD (Global Service Desk) om hjälp. Om jag gör ett misstag talar jag om det omedelbart.

Kom ihåg de viktigaste principerna för i-Secure-kodexen:

  • Jag skyddar min online-egendom
  • Jag tänker till innan jag klickar
  • Jag delar på ett säkert sätt
  • Om du har några frågor kan du få hjälp av en expert genom att kontakta ditt IT-team, GSD eller genom att skriva till information.security@JTI.com.

Ta reda på mer