ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การแลกเปลี่ยนของขวัญ การรับรอง และความบันเทิง

เราไม่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ การรับรอง และความบันเทิง (‘GHE’) แต่เราเข้าใจได้ว่าการแลกเปลี่ยน GHE ในบางโอกาสถือเป็นวิธีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจทั่วไป

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

ของขวัญคือสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าที่ได้ให้หรือรับโดยมิได้จ่ายค่าตอบแทน การรับรองและความบันเทิงรวมไปถึงการจ่ายค่างานเลี้ยง ที่พัก อาหาร และเครื่องดื่มให้

เราต้องแลกเปลี่ยนของขวัญ การรับรอง และความบันเทิงอย่างโปร่งใสเสมอ เพราะมิฉะนั้น สิ่งเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็นสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องปฏิบัติตามหลักการเรื่อง GHE เมื่อเสนอหรือรับ GHE ใดๆ

เราต้องมิให้การแลกเปลี่ยน GHE มีผลต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจของเรา

การแลกเปลี่ยน GHE ใดๆ ก็ตามกับเจ้าหน้าที่หรือองค์กรรัฐ ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม จะต้องได้รับการอนุมัติก่อน

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอย่างไร?

เราคาดหวังให้หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงผู้กระทำการแทนเราด้วยนั้น ปฏิบัติตามหลักการเรื่อง GHE และขออนุมัติจากเราก่อนเสมอ ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่ง GHE ใดๆ

ตามหลักการเรื่อง GHE ของเรา GHE จะต้อง

  1. สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศ
  2. มีเหตุมีผล อยู่ในปริมาณที่สมเหตุสมผล และตามโอกาสที่เหมาะสม
  3. ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างพนักงานและบุคคลที่สาม
  4. ไม่ถูกให้หรือรับเพื่อผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อตอบแทน หรือจูงใจในการทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
  5. ห้ามให้เป็นเงินสด บัตรกำนัล หรือคูปอง ที่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  6. ขออนุมัติโดยแจกแจงรายละเอียดทั้งหมด เอกสารการแจกแจงต้องระบุวัตถุประสงค์ ราคา GHE ทั้งหมด รายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงพนักงานเจทีไอด้วย

ค้นหาเพิ่มเติม