ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การจัดการการสื่อสารนอกองค์กร

ถึงแม้ว่ามีเพียงตัวแทนบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่สามารถติดต่อสื่อสารกับนักข่าวในนามของเจทีไอได้ เจทีไอก็สนับสนุนให้พนักงานทุกคนติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจของเรา

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

มีเพียงผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการประจำประเทศ และตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากแผนกพัฒนาบรรษัทส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และระดับสากล เท่านั้นที่สามารถพูดกับนักข่าวได้

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องระมัดระวังในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเจทีไอลงในสื่อสังคมออนไลน์ และเราต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากบริษัทที่เปิดเผยสู่สาธารณชนเท่านั้น

เราต้องไม่โพสต์หรือแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเจทีไอลงบน เว็บไซต์ สื่อ สังคมออนไลน์ บล็อค หรือฟอรั่มสนทนา

ตามหลักการทั่วไป หากเราไม่อยากเห็นอะไรอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ก็อย่าโพสต์หรือแบ่งปันสิ่งนั้นลงบนสื่อสังคมออนไลน์หรือฟอรั่มสาธารณะอื่นๆ

สิ่งทื่ทำได้ และห้ามทำ เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์

  • ทำได้ - แบ่งปันโพสต์และงานที่ได้ถูกเปิดเผยในช่องทางธุรกิจของเจทีไอแล้วให้กับเครือข่ายของคุณเอง
  • ทำได้ - บอกให้ชัดเจนว่าความคิดเห็นนั้นเป็นของคุณเอง
  • ห้ามทำ - โพสต์ข้อความที่เป็นความลับลงในสื่อสังคมออนไลน์
  • ห้ามทำ - พยายามโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเจทีไอลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง

ค้นหาเพิ่มเติม