ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลภายใน

พนักงานต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในทุกรูปแบบ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในคือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม โดยหมายรวมถึงการให้คำแนะนำโดยใช้ข้อมูลภายในด้วย ข้อมูลภายในคือข้อมูลใดๆ ก็ตามของบริษัทที่มิใช่สาธาณะ ซึ่งเมื่อถูกเปิดเผยแล้วอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ข้อมูลภายในหมายรวมถึงรายงานผลการเงิน การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นหรือการซื้อหุ้นคืน แผนการขยายกิจการ และการเสนอควบรวมกิจการ หรือซื้อกิจการ

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องไม่ขายหรือซื้อซึ่งสินทรัพย์ใดๆ (เช่น หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารสิทธิ) หรือแนะนำให้ผู้อื่นซื้อหรือขายสินทรัพย์ ในขณะที่เราอยู่ในตำแหน่งที่ทราบข้อมูลภายใน เราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้บุคคลที่สามทราบ เว้นแต่ว่าเราจะได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

หากเราทราบว่าผู้ร่วมงานหรือพนักงานของหุ้นส่วนทางธุรกิจ พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลภายใน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เราต้องรายงานเหตุดังกล่าวไปยังหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ) หรือสมาชิกฝ่ายวินัยทันที

เรื่องดังกล่าวจะใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน

  • สมาชิกของแผนกขยายกิจการบริษัทต้องการซื้อหุ้นในบริษัทที่เราอาจจะซื้อหรือควบรวมกิจการ
  • พนักงานฝ่ายการเงินผู้หนึ่งซึ่งมีข้อมูลการเงินที่ไม่ได้เป็นสาธารณะของบริษัทเจที และต้องการขายหุ้นบริษัทเจทีของเขา/เธอ
  • สามีของฉันต้องการซื้อหุ้นเจที และได้ถามฉันเกี่ยวกับรายงานการเงินกลุ่มซึ่งยังไม่ได้ประกาศ

ค้นหาเพิ่มเติม