ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การรายงานและบันทึกข้อมูลบริษัท

ธุรกิจของเราดำรงอยู่ด้วยความจริง ความยุติธรรม ตามกำหนดเวลาแน่นอน และการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ปกป้องชื่อเสียงของเรา การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อบังคับในทางกฎหมาย

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

บันทึกบริษัทหมายรวมถึงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ บันทึกการประชุม แผนธุรกิจ การประมาณการและการวิเคราะห์

บันทึกทางธุรกิจและทางการเงินมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของเรา และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ รัฐบาล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เป็นอย่างมาก

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องมั่นใจได้ว่าบันทึกต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับ ปลอดภัย และสามารถกู้คืนได้ นอกจากนี้ การเก็บรักษาและจำหน่ายทิ้งก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วย

หากเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานหรือการบันทึกทางการเงินของบริษัท เราจะต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีทั่วไป และต้องมั่นใจได้ว่าบันทึกนั้นถูกต้อง ปลอดภัย และถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม

หากเราได้รายงานผิดพลาด หรือรายงานสิ่งใดตกหล่นไป ซึ่งอาจเป็นการทำลายความซื่อตรง และน่าเชื่อถือต่อรายงานของบริษัท เราต้องรายงานไปยังหัวหน้าฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ) ผู้ควบคุมดูแลด้านการเงินบริษัท หรือหัวหน้างานของเราโดยทันที

เรื่องนี้จะนำไปใช้กับสถานการณ์ใดบ้าง?

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาด้านการรายงานทางการเงิน

  • การรายงานถึงรายได้ที่มิได้มา หรือรายจ่ายที่มิได้เกิดขึ้น
  • มิได้ตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนั้น

ค้นหาเพิ่มเติม