ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การเคารพความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับ

เราต้องแน่ใจได้ว่าเรารวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย เราใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลข้อมูลที่เป็นความลับของเรา

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

ในการดำเนินงานนั้น เราจะต้องรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับพนักงานของเรา เรามีหน้าที่ต้องดูแลข้อมูลเหล่านั้นอย่างระมัดระวังและเป็นความลับ และนำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเจทีไอเท่านั้นมาใช้

นอกจากนี้ เรายังมีข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทซึ่งมีความละเอียดอ่อน และต้องได้รับการดูแลรักษาในระดับเดียวกัน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นความลับอย่างผิดกฎหมาย หรือโดยมิได้รับอนุญาต อาจทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง และส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ และใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราต้องยิ่งระมัดระวังเมื่อต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแบ่งปันข้อมูลนั้นเมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควรเท่านั้น หากเราไม่แน่ใจ ให้ขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาค

เราต้องใช้วีธีการสารสนเทศที่ปลอดภัยและได้รับอนุมัติแล้วของเจทีไอ ในการเก็บและแบ่งปันข้อมูลความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เราต้องแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์และเอกสารของเราปลอดภัยเสมอ เราใช้พาสเวิร์ดที่ยากและปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ และสินทรัพย์ของเจทีไอ

เรายิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานนอกออฟฟิศเจทีไอ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มิได้รับอนุญาตได้ยิน เห็น หรือเข้าถึงซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ

หากเราได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่แน่ใจถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของข้อมูลดังกล่าว ให้เราหารือกับหัวหน้างานของเรา เราจะไม่ตอบรับข้อความที่น่าสงสัยที่ขอข้อมูลอันเป็นความลับ และจะไม่เปิดลิงค์ หรือไฟล์ ใดๆ ที่มีข้อความนั้น

หากพบว่ามีการละเมิดเรื่องการรักษาความลับหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง เราต้องแจ้งไปยังฝ่ายกฎหมายส่วนท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาค สมาชิกฝ่ายวินัย หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทันที

ต่อไปนี้คือข้อมูลประเภทใด?

• ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดในการติดต่อ เลขที่บัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว การเงิน หรือการงาน ของบุคคลนั้นๆ

• ข้อมูลที่เป็นความลับหมายรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิงาน ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งเมื่อถูกเปิดเผยแล้วอาจทำให้ธุรกิจหรือชื่อเสียงของเจทีไอเสียหายได้

ค้นหาเพิ่มเติม