İş Yapış Şeklimiz

Hediye Alıp Verme, Ağırlama ve Eğlence (GHE)

Hediye alıp verme, ağırlama ve eğlenceyi (GHE) özellikle teşvik etmiyor; ancak bunların ara sıra gerçekleştirilmesinin, olağan bir iş uygulaması olduğunu kabul ediyoruz.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Hediye, karşılığında bir ödeme yapılmaksızın alınan veya verilen değerli herhangi bir şey anlamına gelir. Ağırlama ve eğlenceye parası ödenmiş etkinlikler, konaklamalar, yemekler ve içecekler dâhildir.

Rüşvet veya çıkar çatışması olarak görülebilecekleri için hediye, ağırlama ve eğlence hususlarında her zaman şeffaf olmalıyız.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Herhangi bir GHE sunmadan veya kabul etmeden önce GHE ilkelerine uyarım.

GHE’nin iş kararlarımı etkilemesine izin vermem.

Değeri ne olursa olsun, bir hükümet yetkilisine sunulacak veya ondan kabul edilecek bir hediye için mutlaka GHE onayı alınmalıdır.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

Adımıza hareket etmek için atanmış iş ortaklarının GHE ilkelerimize uymaları ve her tür GHE için önceden onay talep etmeleri beklenir.

GHE ilkelerimize göre, GHE:

  1. Yürürlükteki mevzuata ve yerel adetlere uygun olmalıdır.
  2. Makul, orantılı ve uygun nitelikte olmalı ve nadiren gerçekleştirilmelidir.
  3. Çalışanlar ve üçüncü taraflar arasında çıkar çatışması yaratmamalıdır.
  4. Uygun olmayan şekilde avantaj elde etmek ya da uygun olmayan bir davranışı ödüllendirmek veya teşvik etmek için verilmemeli ya da kabul edilmemelidir.
  5. Nakit veya nakde çevrilebilecek kupon şeklinde olmamalıdır.
  6. GHE’ye konu olan durum ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır. Açıklamada amaç, tam GHE tutarı ve JTI çalışanları dâhil tüm katılımcıların listesi sunulmalıdır.

Daha fazla bilgi için