İş Yapış Şeklimiz

Mali Suçların Önlenmesi

Mali suçlara müsamaha göstermiyor ve mali suç risklerini aktif şekilde yönetiyoruz.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Mali suçlar topluma ve hükümetlere zarar verir, JTI’ın işini ve itibarını olumsuz etkileyebilir.

Mali suçlara; kara para aklama, vergi kaçırma ve vergi kaçırmaya yardım etme dâhildir. Kara para aklama, yasa dışı yollardan elde edilen paranın görünürde meşru paraya veya diğer varlıklara dönüştürülmesi sürecidir. Vergi kaçırma ve gerekli vergi ödemelerini yapmamak için önlem almaktır. Vergi kaçırmaya yardım, bir iş ortağına veya üçüncü tarafa vergi kaçırması için yardımcı olmak anlamına gelir.

Mali suç işlemenin veya suça yardımcı olmanın getireceği cezalar; JTI veya sorumlu kişi gerçekleştirilen faaliyetten kazanç elde etmese dahi, hem JTI hem de çalışanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür bir faaliyette bulunan kişiyi, bilerek veya bilmeyerek suça yardımcı olmaktan sorumlu tutabilirsiniz.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Hiçbir mali suça karışmamalı veya hiç bir mali suçta kolaylaştırıcı rol oynamamalıyım.

JTI’ın Kara Para Aklama ile Mücadele Politikası, şirkete gelen ödemeler ve şirketin yaptığı ticari ödemeler ile ilgili kuralları belirler ve kara para aklamayı engellemeye yardımcı olur.

Vergi kaçakçılığına veya kara para aklamaya neden olabilecek bir iş yapmam istenirse, bunu reddeder ve durumu hemen rapor ederim.

Bir iş arkadaşımın veya iş ortağının mali suça karıştığından şüphelenirsem, bunu mutlaka bildiririm.

Bu iş ortaklarımız için ne anlama geliyor?

Adımıza hareket edenler dâhil tüm iş ortaklarımızın, mali suça karşı “sıfır tolerans” yaklaşımımıza tamamen uymalarını bekleriz. İş ortaklarımızın herhangi bir mali suça karışması durumunda, sözleşmeleri feshetme hakkımızı kullanırız.

Bir iş ortağından mali suç oluşturabilecek bir iş yapması talep edilirse, onebehavior@jti.com adresine yazarak endişelerini derhal bildirmeleri gereklidir.

Bu hangi durumlarda geçerli olabilir?

Olası mali suçlara bazı örnekler:

  • Bir iş ortağı, tanımadığım bir üçüncü taraf adına kayıtlı denizaşırı banka hesabına ödeme yapmamı istedi. Bunu vergi kaçırmak için istediğinden şüpheleniyorum.
  • Müşteri, ödemesi gereken KDV veya diğer vergi tutarını azaltmak için, satın aldıkları ürünleri/hizmetleri faturada farklı bir sınıfta göstermemi istedi.

Daha fazla bilgi için