İş Yapış Şeklimiz

Kamuya Açıklanmamış Bilgilerin Ticari Amaçlı Kullanımının Önlenmesi (İçeriden Bilgi Ticareti)

Çalışanlar hiçbir şekilde kamuya açıklanmamış bilgileri paylaşmamalıdır.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

İçeriden bilgi ticareti, şirket içinde edinilen bilginin şahsi menfaat elde etmek veya üçüncü tarafın menfaat elde etmesini sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Bu aynı zamanda içeriden edinilen bilgiye dayanarak tavsiye vermek anlamına da gelebilir. İçeriden bilgi, ifşa edilmesi halinde şirketin menkul kıymetler fiyatını belirgin şekilde etkileyebilecek kamuya açıklanmamış her tür bilgidir. İçeriden bilgiye; gizli mali sonuçlar, kâr payı beyanları, hisse hususları ve geri satın almalar, majör büyüme planları ve şirket birleşme, satın alma ve devralma planları dâhildir.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

İçeriden bilgi sahibiyken herhangi bir tahvil (örneğin hisse, bono veya hisse senedi opsiyonu) almam ya da diğerlerine tahvil satın almaları veya satmaları için tavsiyede bulunmam. Bunu yapmak için yetkilendirilmemişsem, üçüncü taraflarla içeriden bilgi paylaşmam.

Bir iş arkadaşımın veya bir iş ortağının, talebi için makul bir sebep göstermeden, içeriden bilgi elde etmeye çalıştığının farkına varırsam, durumu derhal Finans Direktörüne veya Uygunluk Ekibinin bir üyesine bildiririm.

Bu hangi durumlarda geçerli olabilir?

İçeriden bilgi ticareti riski teşkil edebilecek bazı durumlar:

  • İş Geliştirme Ekibinin bir üyesi, hedeflenen potansiyel bir şirketin hisselerini satın almak istiyor.
  • Finans Ekibinden bir çalışan, JT’nin kamuya açıklamadığı finansal bilgilere sahip ve kendine ait JT hisselerini satmak istiyor.
  • JT hissesi satın almayı planlayan eşim, benden JT Grubu’nun henüz açıklanmayan finansal sonuçları hakkında bilgi almak istiyor.

Daha fazla bilgi için