İş Yapış Şeklimiz

Şirkete Ait Verilerin Raporlanması ve Kaydedilmesi

Kayıtların doğru, adil, zamanında ve tam olarak tutulması; karar verme sürecini desteklemek, itibarımızı korumak, operasyonel verimlilik sağlamak, yasal ve düzenleyici yükümlüklere uyum konusunda elzemdir.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Şirket kayıtlarına finansal ve operasyonel veriler, kişisel ve gizli veriler, toplantı kayıtları, iş planları, tahminler ve analizler dâhildir.

İş kayıtları ve finansal kayıtlar, ticari faaliyetlerimizin yanı sıra; hissedarlarımız, iş ortaklarımız, hükümetler ve diğer paydaşlar ile ilişkilerimiz için elzemdir.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Kayıtların gizli, güvenli ve geri alınabilir olmasını sağlarım. Kayıtları muhafaza ve imha için geçerli kanun ve düzenlemelere uyarım.

Şirketin finansal raporlamasında veya finansal defterlerin tutulmasında görev alıyorsam, genel kabul gören muhasebe ilkelerine uyar; kayıtların eksiksiz, güvenli ve doğru şekilde belgelenmesini sağlarım.

Raporlamada bir hata yaparsam veya şirket kayıtlarının bütünlüğünü ve güvenilirliğini zedeleyebilecek bir hususu bildirmediysem, derhal Finans Direktörü, Kurumsal Kontrolör veya bağlı olduğum yönetici ile görüşürüm.

Bu hangi durumlarda geçerli olabilir?

Finansal raporlamada endişe verici bazı örnekler:

  • Kazanılmamış gelirlerin ya da gerçekleşmemiş masrafların raporlanması
  • Mevcut raporlama yılında gerçekleşen harcamaların tahakkuk ettirilmemesi

Daha fazla bilgi için