İş Yapış Şeklimiz

Mahremiyete ve Gizliliğe Saygı

Kişisel verileri kanuna uygun ve güvenli şekilde toplar, kullanır ve muhafaza ederiz. Kendi gizli verilerimize de aynı özeni gösteririz.

Bu JTI için ne anlama geliyor?

Operasyonlarımız genelinde çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımız hakkında kişisel bilgi toplar ve kullanırız. Tüm bu bilgileri itinayla ve gizlilik içinde ele almayı ve sadece JTI’ın etkin şekilde faaliyet göstermesi için gereken verilerle çalışmayı görev biliriz.

Ayrıca, aynı seviyede özen gösterilmesi gereken, Şirketimiz hakkında işle ilgili hassas bilgiler üretiriz.

Kişisel veya gizli bilgilerin kanuna aykırı veya izinsiz şekilde ifşa edilmesi, itibarımızı zedeleyebilir ve işimizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu bir çalışan olarak benim için ne anlama geliyor?

Kişisel bilgilerle çalışırken dikkatliyim. Şahısların gizliliğine saygı gösterir ve bilgiyi kanuna uygun şekilde kullanırım.

Kişisel bilgi paylaşmak isterken de dikkatliyim. Sadece işle ilgili meşru bir neden varsa bilgi paylaşırım. Şüphe duyarsam, yerel veya bölge Hukuk Danışmanından görüş alırım.

Gizli bilgileri ve kişisel bilgileri saklamak ve paylaşmak için sadece güvenli ve onaylanmış JTI Bilgi Teknolojileri çözümlerini kullanırım. Cihazlarımın ve belgelerimin güvenliği sağlar; JTI Bilgi Teknolojisi sistemlerine, web sitelerine ve diğer şirket varlıklarına erişmek için güçlü ve güvenli şifreler belirlerim.

JTI tesisleri dışında çalışırken, yetkili olmayan kişilerin gizli bilgilere veya şifrelere kulak misafiri olmaması, erişememesi veya bunları görmemesi için ekstra özen gösteririm.

Gizli bir bilgi edinirsem ve kaynağından veya amacından emin değilsem, yöneticimle görüşürüm. Gizli bilgi talep eden şüpheli mesajlara asla yanıt vermem ve bu tür mesajlarda yer alan bağlantıları veya ekleri açmam.

Gizlilik ihlali veya bilginin kötüye kullanımından şüphelenirsem, derhal yerel veya bölge Hukuk Danışmanına ya da Uygunluk veya Bilgi Güvenliği ekiplerinin bir üyesine bildiririm.

Ne tür bilgiler bu kapsamdadır?

Kişisel bilgi; isim, adres, irtibat bilgisi, kimlik numarası ve sağlık, aile, mali durum veya işle ilgili detaylar gibi kişiyle ilgili tüm bilgilerdir.

Gizli bilgi; ifşa edilmesi halinde JTI’ın işini veya itibarını zedeleyebilecek olan, operasyonlarımız, ürünlerimiz, iş planlarımız, iş ortaklarımız ile ilgili bilgilerdir.

Daha fazla bilgi için