Наша ділова етика

Запобігання фінансовим злочинам

Ми нетерпимі до фінансових злочинів та дієво врегульовуємо ризики, пов’язані з такими злочинами.

Що це означає для JTI?

Фінансові злочини завдають шкоду суспільству та урядам і можуть негативно впливати на бізнес і репутацію компанії JTI.

До фінансових злочинів належать відмивання грошей, ухилення від сплати податків і сприяння такому ухиленню. Відмивання грошей – це процес перетворення незаконно одержаного прибутку на гроші чи інші активи законного походження. До ухилення від сплати податків належать заходи, спрямовані на несплату передбаченого податку. Сприяти ухиленню від сплати податків означає допомагати бізнес-партнеру чи іншій третій особі не сплачувати податки.

Штрафні санкції за скоєння або сприяння фінансовим злочинам можуть бути дуже серйозними як для компанії, так і для її працівників, навіть якщо JTI або особа, відповідальна за злочин, не мають безпосередньої вигоди від вчинених дій. Ви можете понести відповідальність, якщо ви навмисно чи ненавмисно допомагаєте комусь здійснювати таку діяльність.

Що це означає для мене як працівника?

Я не повинен брати участь або сприяти будь-якій формі фінансових злочинів.

Політика компанії JTI щодо протидії відмиванню грошей визначає правила вхідних і вихідних комерційних платежів та може допомогти мені переконатися, що я не сприяю операціям з відмивання грошей.

Якщо мене просять здійснити будь-яку дію, яка може призвести до ухилення від сплати податків або до відмивання грошей, я відмовляюся діяти та негайно інформую про це відповідних осіб.

Я повідомляю, якщо в мене виникають підозри, що хтось із моїх колег чи бізнес-партнерів може брати участь у фінансових злочинах.

Що це означає для наших бізнес-партнерів?

Ми очікуємо, що наші бізнес-партнери, зокрема ті, які діють від нашого імені, повною мірою дотримуються нашого підходу абсолютної недопустимості фінансових злочинів. Ми використовуємо наше право розірвати договір, якщо бізнес-партнери беруть участь у будь-якій формі фінансових злочинів.

Якщо бізнес-партнер одержує запит на виконання будь-якої дії, яка може призвести до фінансового злочину, він повинен негайно сповістити про своє занепокоєння та надіслати повідомлення про це на адресу onebehavior@jti.com

Яких ситуацій це стосується?

Ось деякі приклади потенційних фінансових злочинів:

  • Бізнес-партнер звернувся до мене з проханням перенаправити платіж до офшорного банківського рахунку, зареєстрованого на третю особу, яка мені невідома, і я підозрюю, що це може здійснюватися з метою ухилення від сплати податків
  • Клієнт звернувся до мене з проханням вказати в рахунку-фактурі категорію товарів/послуг, яка відрізняється від фактично придбаних ним, унаслідок чого зменшиться ПДВ чи інший податок або збір, якими обкладаються зазначені товари/послуги

Дізнайтеся більше