Nasza etyka biznesowa

Unikanie konfliktów interesów

Od pracowników oczekujemy unikania wszelkich sytuacji, w których ich interes osobisty może być sprzeczny z interesem JTI.

Co to oznacza dla JTI?

Konflikty interesów mogą skłaniać pracowników do podejmowania decyzji, które nie są w najlepszym interesie JTI i mogą mieć negatywny wpływ na reputację Firmy oraz ich własną.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Unikam sytuacji, które mogą prowadzić do powstania konfliktów interesu.

Nie pozwalam, aby moje interesy osobiste wpływały na jakiekolwiek decyzje podejmowane przeze mnie w imieniu JTI. Ujawniam moje stosunki rodzinne lub osobiste, które mogą mieć wpływ na moje decyzje służbowe.

Poza pracą nie angażuję się w żadną działalność, która mogłaby podważać interesy biznesowe JTI lub z nimi konkurować.

Biorę również pod uwagę możliwe konflikty interesów, które mogą powstać przy przyjmowaniu lub oferowaniu prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym.

Jeżeli nie da się uniknąć konfliktu interesów, niezwłocznie składam stosowne oświadczenie w celu ochrony siebie oraz JTI.

Moim obowiązkiem jako przełożonego jest reagowanie na jakikolwiek konflikt interesów ujawniany przez członka mojego zespołu, przy wsparciu działów: HR oraz Zgodności ze Standardami.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Partnerzy biznesowi muszą unikać wszelkich sytuacji, które mogą skutkować powstaniem konfliktu interesów. Jakikolwiek potencjalny konflikt interesów w stosunku do JTI musi być zgłoszony na adres onebehavior@jti.com.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładów możliwych konfliktów interesów:

  • Mój brat aplikuje na stanowisko w JTI, a ja będę uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji przy wyborze.
  • Dostawca, który zaoferował mi darmowy weekend w luksusowym hotelu w miejscowości uzdrowiskowej, bierze udział w przetargu na kontrakt od JTI, w którego procesie akceptacji będę uczestniczyć.
  • Aby uzyskać dodatkowy dochód, podjąłem(-ęłam) się przeprowadzania badań poza moimi godzinami pracy w start-upie zajmującym się rozwojem technologii do wykorzystania w przemyśle tytoniowym.

Dowiedz się więcej