Nasza etyka biznesowa

Współpraca w przypadku zapytań ze strony organów rządowych

Okazujemy pełną współpracę w przypadku zapytań i dochodzeń z ramienia władz rządowych.

Co to oznacza dla JTI?

Organy rządowe wymagają niekiedy informacji dotyczących różnych aspektów naszej działalności biznesowej w celu wydania zezwoleń, zaświadczeń oraz upewnienia się, że JTI postępuje odpowiedzialnie.

Czasami organy rządowe mogą również składać niezapowiedziane wizyty i przeprowadzać niezapowiedziane kontrole.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Należy zawsze podawać uczciwe i poprawne informacje lub umożliwiać dostęp do takich informacji. W trakcie wizyt terenowych w naszych obiektach urzędnikom musi zawsze towarzyszyć pracownik wyznaczony przez przedstawiciela prawnego.

Jeżeli otrzymam niezapowiedziane zapytanie o informację albo wizytę, przestrzegam wytycznych w sprawie niezapowiedzianych kontroli i dbam, aby Koordynator ds. niezapowiedzianych kontroli (Dawn Raid Coordinator) albo lokalny lub regionalny radca prawny został o tym natychmiast poinformowany. Rolę Koordynatora ds. niezapowiedzianych kontroli dokładnie opisano w wytycznych w sprawie niezapowiedzianych kontroli.

Na czym polega rola Koordynatorów ds. Niezapowiedzianych Kontroli?

Do niezapowiedzianej kontroli może dojść w każdej chwili. Koordynatorzy ds. niezapowiedzianych kontroli są głównymi osobami kontaktowymi w takich sytuacjach. Mają być zawsze przygotowani na takie wizyty i dabć o to, aby wszystkie osoby, które mogą być w te wizyty zaangażowane – pracownicy recepcji, członkowie Działu IT, pozostali członkowie Działu ds. niezapowiedzianych kontroli lub pracownicy ogólnie – dysponowali niezbędnymi informacjami i byli na wizytę przygotowani.

Dowiedz się więcej