Nasza etyka biznesowa

Oferowanie i przyjmowanie prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym

Nie zachęcamy do oferowania i przyjmowania prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym, jednak uznajemy, że sporadyczne działania tego rodzaju stanowią powszechną praktykę biznesową.

Co to oznacza dla JTI?

Prezent to każda rzecz mającą wartość, wręczona lub przyjęta bez zapłaty za nią. Świadczenia o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym obejmują z góry opłacone imprezy, zakwaterowanie, posiłki i napoje.

Musimy zachować przejrzystość we wszystkich przypadkach przyjmowania i oferowania prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym; w przeciwnym razie mogą być one odebrane jako łapówki lub konflikt interesów.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Przed zaoferowaniem lub przyjęciem jakiegokolwiek prezentu czy świadczenia o charakterze reprezentacyjnym lub rozrywkowym przestrzegam wewnętrznej polityki dotyczącej tego zakresu..

Nie pozwalam, aby przyjmowanie lub oferowanie takich prezentów czy świadczeń wpływało na moje decyzje biznesowe.

Dowolny prezent lub świadczenie o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym oferowane przedstawicielowi organizacji rządowych albo przyjmowane od nich wymaga, niezależnie od wartości, uprzedniej akceptacji

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od partnerów biznesowych powołanych do działania w naszym imieniu oczekuje się przestrzegania zasad dotyczących przyjmowania i oferowania prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym oraz występowania o uprzednią akceptację działań tego rodzaju.

Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przyjmowania i oferowania prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym takie działania:

  1. Muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i miejscowymi zwyczajami.
  2. Muszą być rozsądne, proporcjonalne, sporadyczne i odpowiednie.
  3. Nie mogą prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy pracownikami i osobami trzecimi.
  4. Nie mogą być oferowane lub przyjmowane w celu osiągnięcia nieodpowiedniej korzyści, lub w celu wynagrodzenia niewłaściwego świadczenia lub nakłonienia do niego.
  5. Nie mogą mieć formy gotówki, voucherów lub kuponów, które można wymienić na gotówkę.
  6. Muszą być w pełni jawne w celu akceptacji. Ujawnienie musi odzwierciedlać cel, pełny koszt prezentów oraz świadczeń o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym, jak i listę uczestników, w tym pracowników JTI.

Dowiedz się więcej