Nasza etyka biznesowa

Zwalczanie łapownictwa i korupcji

Nie tolerujemy żadnych form łapownictwa ani korupcji.

Co to oznacza dla JTI?

Zobowiązujemy się działać uczciwie w całej naszej działalności biznesowej i wyznajemy podejście „zero tolerancji” dla łapownictwa i korupcji we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Łapownictwo obejmuje dawanie lub przyjmowanie czegoś wartościowego (zazwyczaj pieniędzy) w zamian za korzyść biznesową. Korupcja oznacza nadużywanie władzy w celu osiągnięcia osobistych korzyści.

Płatności ułatwiające tryb postępowania także stanowią formę łapownictwa i zazwyczaj polegają na przekazywaniu drobnych prezentów lub płatności funkcjonariuszom publicznym w zamian za przeprowadzenie lub przyspieszenie rutynowej usługi.

Łamanie praw dotyczących łapownictwa i korupcji może skutkować śledztwem i postępowaniem karnym, jak i nałożeniem potencjalnych kar finansowych na JTI oraz wszystkich zaangażowanych pracowników.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Nie uczestniczę w żadnych formach łapownictwa ani korupcji. W szczególności, jeżeli ktoś oferuje mi łapówkę lub płatność przyspieszającą tryb postępowania albo prosi mnie o nie, odmawiam i niezwłocznie zgłaszam to lokalnemu lub regionalnemu radcy prawnemu lub członkowi Działu ds. Zgodności ze Standardami.

Zdaję sobie również sprawę z możliwych zagrożeń łapowniczych związanych z prezentami oraz świadczeniami o charakterze rozrywkowym i reprezentacyjnym, darowiznami dla organów rządowych, datkami na cele charytatywne i sponsoringiem.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od naszych partnerów biznesowych, w tym tych powołanych do działania w naszym imieniu, oczekujemy, że w pełni podzielają nasze stanowisko zerowej tolerancji dla łapownictwa i korupcji, co warunkuje ich współpracę z JTI.

JTI może wypowiedzieć umowę z każdym partnerem biznesowym, który okaże się być zaangażowany w jakąś formę łapownictwa lub korupcji.

Życie zgodnie z naszymi wartościami w praktyce

„Przedstawiciel handlowy potencjalnego dostawcy wielokrotnie do mnie wydzwaniał i wysyłał mi e-maile. Powiedziałem mu, że oferowane przez niego wyroby nie spełniają naszych wymogów. Zadzwonił ponownie, sugerując, że byłby skłonny zapłacić mi dodatkowe 5% „prowizji osobistej”, jeżeli JTI zaakceptowałaby jego ofertę. Poinformowałem go, że takie praktyki nie są zgodne z naszymi wartościami i naszym Kodeksem Postępowania i poprosiłem, aby więcej nie dzwonił do JTI. Natychmiast poinformowałem swojego przełożonego.”

Pracownik Działu Zakupów

Dowiedz się więcej