Nasza etyka biznesowa

Zarządzanie komunikacją zewnętrzną

Wyłącznie upoważnieni przedstawiciele mogą kontaktować się z dziennikarzami w imieniu JTI, ale wszystkich pracowników zachęca się do aktywności w mediach społecznościowych w związku z naszą działalnością.

Co to oznacza dla JTI?

Wyłącznie kierownictwo wyższego szczebla, krajowi dyrektorzy generalni oraz upoważnieni lokalni, regionalni i globalni przedstawiciele Działu Rozwoju Biznesu oraz Działu Korporacyjnego i Komunikacji mogą udzielać wypowiedzi dziennikarzom.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Zachowuję ostrożność przy udostępnianiu informacji na temat JTI w mediach społecznościowych i odnoszę się wyłącznie do informacji udzielonych publicznie przez Firmę.

Nie zamieszczam ani nie udostępniam informacji poufnych na temat JTI w mediach społecznościowych, na blogach, czatach ani forach.

Główna zasada: jeżeli nie chcę zobaczyć danej informacji na pierwszej stronie gazety ogólnokrajowej, nie zamieszczam ani nie udostępniam jej w mediach społecznościowych ani na jakimkolwiek innym forum publicznym.

Pożądane i nieakceptowane działania w mediach społecznościowych

  • TAK – udostępnianie w swoich sieciach postów oraz ogłoszeń o pracę opublikowanych w oficjalnych kanałach JTI.
  • TAK – podkreślanie, że wyrażane opinie odzwierciedlają osobiste przekonania.
  • NIE – zamieszczanie informacji poufnych w mediach społecznościowych.
  • NIE – osobiste promowanie wyrobów tytoniowych JTI w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej