Nasza etyka biznesowa

Zapobieganie przestępstwom finansowym

Nie tolerujemy przestępstw finansowych i aktywnie zarządzamy ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi.

Co to oznacza dla JTI?

Przestępstwa finansowe szkodzą społeczeństwu i władzom państwowym i mogą mieć negatywny wpływ na działalność biznesową oraz reputację JTI.

Przestępstwa finansowe obejmują pranie pieniędzy, uchylanie się od opodatkowania i umożliwianie uchylania się od opodatkowania. Pranie pieniędzy to proces przekształcania pieniędzy uzyskanych bezprawnie w pozornie legalne pieniądze lub inne wartości majątkowe. Uchylanie się od opodatkowania obejmuje podejmowanie działań służących unikaniu dokonywania obowiązkowych płatności podatkowych. Umożliwianie uchylania się od opodatkowania oznacza pomoc partnerowi biznesowemu lub innej osobie trzeciej w uchylaniu się od opodatkowania.

Kary za dokonywanie lub ułatwianie przestępstw finansowych mogą być bardzo wysokie zarówno dla JTI, jak i dla pracowników JTI, nawet jeżeli JTI lub właściwa osoba odpowiedzialna nie osiąga korzyści z prowadzonych działań. Można być pociągniętym do odpowiedzialności w przypadku umyślnego lub nieumyślnego wspierania kogoś w prowadzeniu takich działań.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Nie mogę angażować się w jakąkolwiek formę przestępczości finansowej ani jej umożliwiać.

„Polityka JTI o przeciwdziałaniu prania pieniędzy” (Anti-Money Laundering – AML) określa zasady dotyczące przychodzących i wychodzących płatności handlowych i może pomóc mi w upewnieniu się, że nie umożliwiam prania pieniędzy.

Jeżeli ktoś prosi mnie o wykonanie czynności, która mogłaby prowadzić do uchylania się od opodatkowania lub prania pieniędzy, odmawiam jej wykonania i natychmiast to zgłaszam.

Reaguję, jeżeli podejrzewam, że mój współpracownik lub partner biznesowy jest zaangażowany w przestępczość finansową.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od naszych partnerów biznesowych, w tym tych działających w naszym imieniu, oczekujemy przestrzegania podejścia „zero tolerancji” dla przestępstw finansowych.

Skorzystamy z prawa do wypowiedzenia stosunków umownych w przypadkach, kiedy partnerzy biznesowi będą zaangażowani w jakąkolwiek formę przestępczości finansowej.

Jeżeli partner biznesowy proszony jest o wykonanie czynności, która może prowadzić do przestępstwa finansowego, musi on niezwłocznie zgłosić swoje obawy na adres onebehavior@jti.com.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładów potencjalnych przestępstw finansowych:

  • Partner biznesowy poprosił mnie o przekierowanie płatności na zagraniczny rachunek bankowy typu „offshore” zarejestrowany na nieznaną mi osobę trzecią i podejrzewam, że przyczyną jest chęć uchylenia się od opodatkowania.
  • Klient poprosił mnie o niewłaściwe zaklasyfikowanie na fakturze zakupionych przez niego towarów/usług, co zmniejszy kwotę podatku VAT lub należnych opłat celnych.

Dowiedz się więcej