Nasza etyka biznesowa

Respektowanie sankcji gospodarczych i przepisów dotyczących kontroli eksportu

Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich obowiązujących sankcji gospodarczych i przepisów dotyczących kontroli eksportu.

Co to oznacza dla JTI?

Sankcje gospodarcze i przepisy dotyczące kontroli eksportu mogą ograniczać współpracę handlową z pewnymi osobami fizycznymi, prawnymi lub krajami, lub jej zakazywać. Mogą one również ograniczać eksport lub import pewnych towarów czy usług, lub ich zakazywać. Za nieprzestrzeganie sankcji oraz przepisów dotyczących kontroli eksportu, nawet nieumyślne, mogą być nakładane wysokie kary zarówno na JTI, jak i pracowników JTI.

Mamy stosowne polityki i procesy, które pomagają zagwarantować, ze żaden z naszych podmiotów ani pracowników nie zaangażuje się w zakazane działania.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Moim obowiązkiem jest zaznajomienie się z „Globalną polityką JTI dotyczącą sankcji” (JTI’s Global Economic Sanctions policy) i przestrzeganie jej oraz respektowanie wszelkich sankcji i przepisów dotyczących kontroli eksportu obowiązujących mnie lub podmiot JTI, dla którego pracuję.

W przypadku transakcji gospodarczych związanych z krajami, wyrobami lub usługami objętymi embargiem, lub krajami, wyrobami i usługami wysokiego ryzyka, wymagana jest uprzednia pisemna akceptacja regionalnego radcy prawnego, lokalnego radcy prawnego lub Specjalisty ds. sankcji.

W przypadku wątpliwości co do możliwego ryzyka sankcji lub kontroli eksportu niezwłocznie zawiadamiam regionalnego radcę prawnego, lokalnego radcę prawnego lub specjalistę ds. sankcji.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania obowiązujących sankcji oraz przepisów dotyczących kontroli eksportu, jak i „Standardów dla dostawców JTI”.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka sytuacji, w których może występować ryzyko złamania sankcji gospodarczych:

  • Jako obywatel USA lub posiadacz zielonej karty figuruję jako osoba akceptująca BAP/Memo dla projektu związanego z krajem objętym amerykańskim embargiem.
  • Chcę zapłacić dostawcy dostarczającemu towary do kraju objętego amerykańskim embargiem w dolarach amerykańskich.
  • Chcę wysłać laser, który mógłby być wykorzystany w celach cywilnych lub wojskowych, do fabryki JTI, jednak nie mam potwierdzenia, czy wymagane jest pozwolenie na wywóz.

Dowiedz się więcej