Nasze produkty

Walka z nielegalnym handlem

Jesteśmy liderem w branży jeśli chodzi o walkę z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi dzięki naszej współpracy z organami ścigania i władzami rządowymi oraz dzięki rozwojowi najnowocześniejszych technologii.

Co to oznacza dla JTI?

Grupa JT sprzeciwia się nielegalnemu handlowi wyrobami tytoniowymi i zobowiązuje się zwalczać wszelkie jego formy poprzez zabezpieczenie własnego łańcucha dostaw i ścisłą, partnerską współpracę z organami ścigania w walce z tym problemem.

Nielegalny handel podkopuje działanie legalnych przedsiębiorstw tytoniowych, zmniejsza wpływy budżetowe państw z podatków i przyczynia się do rozwoju przestępczości zorganizowanej.

Starannie monitorujemy nasze rynki i naszych klientów, aby wyroby tytoniowe JTI docierały wyłącznie do dorosłych konsumentów za pośrednictwem legalnych kanałów sprzedaży na docelowych rynkach przeznaczenia.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Aby wesprzeć wysiłki JTI w zabezpieczaniu legalnego łańcucha dostaw tytoniu, dbam, aby partnerzy biznesowi, z którymi współpracuję, znali „Standardy dla dostawców JTI” oraz odpowiednie polityki JTI. Każdy partner biznesowy kupujący nasze wyroby tytoniowe lub mający z nimi styczność musi mieć nieposzlakowaną opinię i być zweryfikowany w drodze naszych programów certyfikacji dostawców i klientów.

Niezwłocznie zgłaszam jakąkolwiek podejrzaną operację lub czynność związaną z partnerem biznesowym lub wyrobem JTI członkowi Działu ds. Walki z Nielegalnym Handlem lub Działu ds. Zgodności ze Standardami.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od wszystkich partnerów biznesowych oczekujemy zabezpieczenia działalności JTI i swojej, w tym łańcucha dostaw przed jakąkolwiek formą nielegalnego handlu. Ponadto oczekujemy pełnej współpracy naszych partnerów biznesowych w zakresie naszych programów certyfikacji dostawców i klientów.

Nasz Dział ds. Walki z Nielegalnym Handlem współpracuje z organami ścigania w prowadzeniu dochodzeń w sprawie przechwyconych produktów JTI. Jeżeli jakieś dochodzenie prowadzi do podważenia reputacji naszych partnerów biznesowych, podejmujemy odpowiednie działania służące zabezpieczeniu naszego łańcucha dostaw, w tym w razie konieczności zrywamy relacje biznesowe.

Nielegalny handel w liczbach

  • Średnio 1 na 10 papierosów na świecie pochodzi z nielegalnego źródła.
  • Ponad 40 mld USD to roczne, światowe straty wpływów z podatków.
  • Ponad 1 mld nielegalnych papierosów (lub ich odpowiedników) skonfiskowano w 2017 r. dzięki naszej współpracy z organami ścigania.

Dowiedz się więcej