Nasze produkty

Odpowiedzialny marketing naszych produktów

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego marketingu naszych produktów, skierowanego do dorosłych palaczy.

Co to oznacza dla JTI?

Traktujemy ten obowiązek poważnie i w pełni przestrzegamy wszelkich obowiązujących regulacji oraz „Globalnych standardów marketingowych Grupy JT dotyczących wyrobów tytoniowych”.

Nie prowadzimy marketingu naszych wyrobów wśród nieletnich. Nie zachęcamy również nikogo do rozpoczęcia palenia tytoniu i nie staramy się zniechęcić palaczy chcących rzucić palenie. Prowadzimy marketing naszych wyrobów wśród dorosłych palaczy, aby dbać o ich lojalność wobec marki i przekonać dorosłych palaczy konkurencyjnych marek do przejścia na nasze produkty.

Uważamy, że dorośli palacze powinni być odpowiednio poinformowani na temat szkodliwości palenia dla zdrowia jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu palenia.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Jeżeli uczestniczę w działaniach marketingowo-sprzedażowych, mam obowiązek zapoznać się z politykami, wytycznymi i procedurami w zakresie marketingu i sprzedaży, jak i ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi oraz „Globalnymi standardami marketingowymi Grupy JT” dotyczącymi wyrobów tytoniowych. Nieustannie stosuję je w swoich codziennych czynnościach.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od wszystkich partnerów biznesowych świadczących usługi badań rynku, marketingu marki, promocji wyrobów lub innych usługi w zakresie marketingu i sprzedaży oczekujemy przestrzegania polityk, wytycznych i procedur w tym zakresie, jak i wszystkich obowiązujących wymogów prawa oraz „Globalnych standardów marketingowych Grupy JT” dotyczących wyrobów tytoniowych.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładów nieodpowiedzialnego marketingu:

  • Płacimy za lokowanie naszych wyrobów tytoniowych w publikacjach internetowych osób trzecich, takich jak filmiki lub blogi oglądane przez osoby nieletnie lub osoby niepalące, lub zezwalamy na to w inny sposób.
  • Billboard reklamowy przedstawiający jedną z naszych marek papierosów mieści się naprzeciwko wejścia do liceum.
  • Strona internetowa marki nie ma odpowiedniego mechanizmu do weryfikacji wieku konsumentów.

Dowiedz się więcej