Naša poslovna integriteta

Izogibanje navzkrižju interesov

Od vseh zaposlenih pričakujemo, da se izogibajo situacijam, v katerih bi njihovi osebni interesi bili v navzkrižju z interesi družbe JTI.

Kaj to pomeni za JTI?

Navzkrižje interesov lahko zaposlene spodbudi k sprejemu odločitev, ki niso v najboljšem interesu družbe JTI in lahko negativno vplivajo tudi na ugled družbe in na ugled zaposlenega.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Izogibam se situacijam, v katerih bi lahko prišlo do navzkrižja interesov.

Ne dovolim, da moj osebni interes vpliva na odločitve, ki jih sprejemam v imenu družbe JTI. Prijavim vse družinske ali osebne vezi, ki lahko vplivajo na moje odločitve pri delu.

Kadar nisem v službi, se ne ukvarjam z nikakršnimi konkurenčnimi dejavnostmi ali dejavnostmi, ki bi lahko škodovale poslovnim interesom družbe JTI.

V mislih imam tudi možna navzkrižja interesov, ki so lahko posledica izmenjave daril, gostoljubja ali zabave.

Kadar je navzkrižje interesov neizogibno, to takoj prijavim, da bi zavaroval sebe in JTI.

Moja dolžnost kot vodje je, da rešim vsako navzkrižje interesov, ki ga prijavijo člani mojega tima, ob podpori timov za kadrovske posle in skladnost.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Poslovni partnerji so se dolžni izogniti vsem situacijam, ki lahko povzročijo navzkrižje interesov. Vsako morebitno navzkrižje interesov z družbo JTI se mora prijaviti na naslov onebehavior@jti.com.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov morebitnih navzkrižij interesov:

  • Moj brat se prijavlja za delovno mesto v družbi JTI, jaz pa sodelujem pri postopku odločitve.
  • Dobavitelj je podal ponudbo za pogodbo z JTI v postopku, pri katerem tudi sam sodelujem, in mi je ponudil namestitev v luksuznem hotelu s plačanimi vsemi stroški.
  • Da bi dodatno zaslužil, sem se prijavil za raziskovanje, izven delovnega časa, v družbi, ki se ukvarja s tehnologijo za uporabo v tobačni industriji.

Izvedite več