Naša poslovna integriteta

Sodelovanje pri državnih preiskavah

Popolnoma sodelujemo pri državnih preiskavah in povpraševanjih.

Kaj to pomeni za JTI?

Državni organi občasno zahtevajo informacije v zvezi z različnimi vidiki naših poslovnih dejavnosti z namenom izdajanja dovoljenj in certifikatov, in da bi se zagotovilo, da JTI posluje na odgovoren način.

Državni organi lahko tudi izvajajo občasne nenajavljene obiske, znane tudi kot „nenajavljene preiskave“.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Vedno dajem točne informacije in jih dajem na razpolago. Med terenskimi obiski, državne uslužbence, v vsakem trenutku, spremlja zaposleni, ki ga določi pravni zastopnik.

V primeru nenajavljene zahteve za informacije ali obisk, upoštevam lokalne smernice za nenajavljene preiskave in pazim, da je lokalni koordinator za nenajavljeno preiskavo ali lokalni ali regionalni pravni svetovalec takoj obveščen. Konkretne zadolžitve koordinatorja za nenajavljeno preiskavo so opisane v smernicah za nenajavljeno preiskavo.

Kakšna je vloga koordinatorja za nenajavljeno preiskavo?

Nenajavljena preiskava se lahko zgodi v vsakem trenutku. Koordinatorji za nenajavljeno preiskavo so glavne kontaktne točke v takšnih situacijah.

To pomeni, da so vedno pripravljeni za takšne obiske in da pazijo, da druge osebe, ki so lahko vključene - receptorji, člani IT tima, drugi člani tima za nenajavljeno preiskavo ali zaposleni na sploh - imajo potrebne informacije in da so pripravljeni.

Izvedite več