Naša poslovna integriteta

Preprečevanje insajderskega poslovanja

Zaposleni se ne smejo ukvarjati z insajderskim poslovanjem ne glede na okoliščine.

Kaj to pomeni za JTI?

Insajdersko poslovanje je uporaba privilegiranih družbinih informacij za osebno korist ali za korist tretje osebe. Lahko je tudi priporočilo, ki temelji na privilegiranih informacijah. Privilegirane informacije so vse nejavne informacije, ki bi – če bi se razkrile – lahko bistveno vplivale na ceno vrednostih papirjev družbe. Privilegirane informacije lahko vključujejo zaupne finančne rezultate, deklaracije o dividendah, emisije ali odkup delnic, načrte za veliko razširitev in predlagane združitve, akvizicije ali prevzeme.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Ne kupujem in ne prodajam nobenih vrednostnih papirjev (npr. delnice, obveznice ali delniške opcije), če razpolagam s privilegiranimi informacijami, ne priporočam drugim, naj kupijo ali prodajo vrednostne papirje. Ne delim privilegiranih informacij s tretjimi osebami, razen, če za to nimam pooblastila.

Če izvem, da sodelavec ali zaposleni pri poslovnem partnerju poskuša pridobiti privilegirane informacije brez zagotavljanja razumne pojasnitve, to takoj prijavim finančnemu direktorju ali članu tima za skladnost.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov, ki so lahko insajdersko poslovanje:

  • Član tima za poslovni razvoj želi kupiti delnice v družbi, o katerih tudi JTI premišljuje, da jih kupi.
  • Zaposleni iz finančnega tima ima dostop do finančnih informacij JT skupine, ki jih skupina ni javno objavila in želi prodati svoje JT delnice.
  • Moj mož želi kupiti delnice JT skupine, in me je vprašal o finančnih rezultatih skupine, ki naj bi šele bili objavljeni.

Izvedite več