Naša poslovna integriteta

Poročanje in evidentiranje družbinih podatkov

Naša družba sloni na resničnem, pravilnem, pravočasnem in natančnem vodenju evidence, ki je sestavni del sprejemanja odločitev, ohranitve ugleda, promoviranja operativne učinkovitosti in izpoljnevanja zakonskih in regulativnih obveznosti.

Kaj to pomeni za JTI?

Družbina evidenca vključuje finančne in operativne podatke, osebne in zaupne informacije, evidence sestankov, poslovne načrte, napovedi in analize.

Poslovna in finančna evidenca je bistvenega pomena za naše poslovanje in sodelovanje z delničarji, poslovnimi partnerji, vladami in drugimi interesenti.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Pazim, da so evidence zaupne, varne in dosegljive, upoštevam veljavne zakone in predpise pri njihovem vzdrževanju in eliminaciji.

Če sodelujem pri finančnem poročanju ali vodenju evidence v družbi, upoštevam splošno sprejeta računovodstvena načela in zagotavljam natančnost, varnost in ustrezno dokumentiranje evidence.

Če naredim napako pri poročanju ali pa ne prijavim nekaj, kar bi lahko ogrozilo integriteto in zanesljivost družbine evidence, to takoj prijavim finančnemu direktorju, korporativnem nadzroniku ali svojemu linijskemu vodji.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov v zvezi s finančnim poročanjem:

  • Poročanje o prihodkih, ki niso zasluženi ali o neobstoječih stroških.
  • Nepravilen obračun stroškov v tekočem letu poročanja.

Izvedite več