Naša poslovna integriteta

Varovanje premoženja družbe

Premoženje družbe JTI je bistvenega pomena in nam pomaga izpolniti naše poslovne cilje. Do premoženja družbe JTI in premoženja, ki pripada drugim se vedemo odgovorno in s spoštovanjem. Pazimo, da se premoženje družbe regularno pridobiva, vzdržuje, varuje in prodaja.

Kaj to pomeni za JTI?

Premoženje družbe obsega stroje in opremo, IT naprave, izdelke in proizvodne materiale, intelektualno lastnino in podatke družbe.

Zloraba, nedostopnost ali nepravilnost družbinega premoženja lahko škoduje našemu poslovanju, pripelje do finančnih izgub in lahko škoduje ugledu naše družbe.

Naša intelektualna lastnina je še posebej vredna, ker prispeva k diferenciaciji naših izdelkov in storitev in k ohranitvi konkurenčne prednosti. Vse iznajdbe, ideje in zasnove, ki jih razvijejo naši zaposleni za JTI, med zaposlitvijo, pripadajo družbi in zasebno trgovanje je le-tem prepovedano.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Dolžan sem varovati družbino premoženje, ki mi je zaupano, pred krajo, zlorabo in tratenjem:

Družbino premoženje uporabljam v skladu z JTI politikami in postopki in ga ne uporabljam za osebno korist. Družbinega premoženja ne delim, vključno z intelektualno lastnino, s tretjimi osebami brez predhodne odobritve. Nikoli ne pridobivam in ne uporabljam neregularno, premoženja tretjih oseb ali intelektulne lastnine tretjih oseb brez ustreznega dovoljenja ali odobritve.

Kadar premišljujem o angažiranju dobavitelja za gostovanje (hosting) ali vzdrževanje družbinih digitalnih podatkov, v ta postopek vključim tudi IT tim. Članom tima to pomaga zagotoviti varnost naših podatkov.

Razumem vrednost in ranljivost družbinih digitalnih podatkov in upoštevam varnostno i-secure kodo, z namenom minimiziranja tveganja pred krajo ali izgubo.

Če dvomim v pravilno uporabo IT virov, se obrnem na Globalno servisno službo za podporo. Če naredim napako, jo takoj prijavim.

Zapomnite si bistvena načela varnostne i-secure kode:

  • Varujem svojo spletno lastnino
  • Premislim preden kliknem
  • Delim na varen način
  • Če imate kakršna koli vprašanja, vprašajte strokovnjaka iz svojega IT tima ali Globalne servisne službe ali pišite na information.security@JTI.com.

Izvedite več