Naše obchodní poctivost

Boj s úplatkářstvím a korupcí

Netolerujeme úplatkářství ani korupci v jakékoli formě.

Co to znamená pro společnost JTI?

Usilujeme o to, abychom ve všech našich obchodních transakcích jednali čestně, a ve všech zemích, kde působíme, vyznáváme přístup nulové tolerance úplatkářství a korupce.

Úplatkářství znamená poskytování nebo přijímání určitých odměn (typicky peněz) výměnou za obchodní výhodu. Korupce znamená zneužití moci pro osobní prospěch.

Platby za zprostředkování představují formu úplatkářství a typicky zahrnují malé dárky nebo platby státním úředníkům výměnou za realizaci nebo urychlení rutinní služby.

Porušení právních předpisů proti úplatkářství a korupci může mít za následek trestní vyšetřování a stíhání, jakož i potenciální finanční sankce pro společnost JTI i zúčastněné zaměstnance.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Neúčastním se žádné formy úplatkářství ani korupce. Především platí, že je-li mi nabídnut úplatek nebo platba za urychlení nebo zjednodušení či jsem-li o jejich poskytnutí požádán, odmítnu a ihned to nahlásím pracovníkovi svého místního nebo regionálního právního oddělení nebo pracovníkovi oddělení pro dodržování předpisů.

Rovněž mám na paměti potenciální rizika úplatkářství související s dary, pohostinností, zábavou, dary státním orgánům, charitativními dary a sponzorstvím.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od všech svých obchodních partnerů, včetně těch, kteří byli ustanoveni k jednání v našem zastoupení, očekáváme, že budou jednat plně v souladu s naším postojem nulové tolerance úplatkářství a korupce, který je podmínkou obchodování se společností JTI.

Společnost JTI je oprávněna ukončit smlouvu či dohodu s kterýmkoli obchodním partnerem, pokud bude zjištěno, že se účastní nebo účastnil jakékoli formy úplatkářství nebo korupce.

Jak se svými hodnotami řídíme v praxi

„Obchodní zástupce potenciálního prodejce mi opakovaně volal a posílal e-maily. Řekl jsem mu, že produkty, které nabízí, nesplňují naše specifikace. Zavolal znovu a naznačil, že by byl ochoten zaplatit mi 5 % navíc jako „osobní provizi“, kdyby společnost JTI jeho nabídku přijala. Sdělil jsem mu, že takové praktiky nejsou v souladu s našimi hodnotami a naším Kodexem chování, a požádal jsem ho, aby už společnosti JTI nevolal. Bezodkladně jsem vyrozuměl svého nadřízeného.“

Zaměstnanec oddělení nákupu (PPO)

Zjistit více