Naša poslovna integriteta

Boj proti podkupovanju in korupciji

Ne toleriramo podkupovanje ali korupcije v nobeni obliki.

Kaj to pomeni za JTI?

Odločno varujemo svojo integriteto pri vedenju v vseh svojih poslovnih odnosih in uporabljamo ničto toleranco proti pokupovanju in korupciji v vseh državah, v katerih poslujemo.

Podkupovanje pomeni dajanje ali sprejemanje vrednosti (navadno denarja) v zameno za poslovno prednost. Korupcija je zloraba moči za osebno korist.

Plačila za olajšave so oblika podkupovanja in običajno vključujejo majhna darila ali plačila državnim uradnikom v zameno za zagotavljanje ali pospeševanje rutinske storitve.

Kršenje zakona o podkupovanju in korupciji lahko pripelje do kazenske preiskave in pregona, kakor tudi morebitnih denarnih kazni za JTI in vse vključene zaposlene.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Ne sodelujem pri nobeni obliki podkupovanja ali korupcije. Konkretno, če se mi ponudi ali od mene zahteva podkupovanje ali izplačilo za olajšave, to zavrnem in takoj prijavim lokalnemu ali regionalnemu pravnemu svetovalcu ali članu tima za skladnost.

V mislih imam tudi morebitna tveganja pred podkupovanjem v zvezi z darili, gostoljubjem, zabavo, donacijami državnim organom, dobrodelnimi donacijami in pokroviteljstvi.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Pričakujemo, da vsi naši poslovni partnerji - vključno s tistimi, ki delujejo v našem imenu - popolnoma upoštevajo naš pristop ničte tolerance proti podkupovanju in korupciji, kot pogoj za poslovanje z JTI.

JTI lahko prekliče pogodbo, s katerim koli poslovnim partnerjem, za katerega ugotovi, da je sodeloval pri podkupovanju ali korupciji.

Naše vrednote v praksi

„Nekajkrat sem prejel klice in e-pošto od komercialista potencialnega prodajalca. Rekel sem mu, da izdelki, ki jih predlaga ne izpolnjujejo naše specifikacije. Ponovno me je poklical in mi rekel, da bi mi bil pripravljen plačati dodatnih 5% kot „osebno provizijo“, če JTI sprejme njegovo ponudbo. Rekel sem mu, da takšna praksa ni v skladu z našimi vrednotami in Pravili vedenja in ga prosil, da nas ne kliče več. Takoj sem obvestil svojega vodjo“.

Zaposleni oddelka za nakup in nabavo

Izvedite več